Hva er tungpust?

Tungpust, eller kortpust, kalles dyspné på medisinsk fagspråk. Med tungpust så mener man en subjektiv opplevelse av å ikke få tilstrekkelig med luft. 
 
Det er normalt med tungpust for eksempel ved tung fysisk aktivitet eller dersom man oppholder seg i høyden, og de fleste har opplevd å få tungpust når de for eksempel løper fort, spiller fotball eller går på ski. 

Kortpust vil også forekomme lettere blant personer som er dårlig trent eller er overvektige. Hyppigheten av tungpust er økende ved økende alder. 

Ved mange sykdommer i hjertet og lunger er anstrengt pust et viktig symptom. Imidlertid kan tungpust også opptre ved en rekke andre sykdommer.  Pusteproblemer som har oppstått akutt er mer alvorlig enn gradvis økende eller kronisk tungpust.   Anstrengt pust er et symptom som krever oppfølging hos lege.  

Ved nylig innsatte pusteproblemer uten kjent årsak ring 113 

Symptomer

Når man er tungpustet kan det være normalt å oppleve:

Hva er årsaken til tungpust?

Pustevansker vil i rundt 90% av tilfellene skyldes sykdom i luftveier eller i sirkulasjonssystemet (hjerte og blodkar). 

Alder har stor betydning for diagnosen. Hos barn er bakenforliggende astma eller luftveisinfeksjon nesten alltid årsaken til tungpusten. Hos unge og middelaldrende er den hyppigste årsaken psykiske lidelser og astma. Blant de eldste så er kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS) og hjertesvikt vanligste årsak. 

I oversikten nedenfor finner du mulige årsaker til tungpust. Listen inneholder mange av de vanligste årsakene til pustevansker, men listen er ikke utfyllende. 

Sykdom i lunger og luftveier

Sykdommer i hjertet

Andre årsaker

Diagnostikk

I utredningen av tungpust så vil legen kunne bruke flere verktøy for å finne bakenforliggende årsak. Blant de viktigste er:

Behandling av tungpust

Behandlingen av tungpust avhenger av bakenforliggende årsak. Dersom man for eksempel har astma så vil man kunne bruke inhalasjonsmedisiner. Ved angst kan man gjøre avspenningsøvelser. Dersom man har en bakteriell infeksjon i lungene kan man gi antibiotika. Pasienter med akutt innsettende tungpust kan ofte bli innlagt på sykehus for utredning og eventuell rask behandling dersom tungpusten har oppstått på grunn av alvorlig sykdom.

Når skal man ta kontakt med lege?

Tungpust er et symptom man skal ta på alvor.