✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Kvinne med fibromyalgi

Behandling av fibromyalgi

Ingen enkeltbehandling vil behandle alle symptomene ved fibromyalgi, og behandling som fungerer for noen vil ikke nødvendigvis fungerere for alle.

| Oppdatert

Fibromyalgi kjennetegnes av langvarige utbredte smerter og andre symptomer som slitenhet, søvnforstyrrelser og påvirket humør uten at man finner tegn til betennelse eller infeksjon på blodprøver. Et karakteristisk funn er punkter som er ømme ved palpasjon (tender points).

For å sette diagnosen fibromyalgi skal symptomene ha hatt en varighet på over 3 måneder og det skal ikke påvises noen underliggende sykdom som forklarer symptomene. Pasienter med fibromyalgi oppgir veldig ofte utstrålende smerter og nummenhet.

Behandling

Ingen enkeltbehandling vil behandle alle symptomene ved fibromyalgi, og behandling som fungerer for noen vil ikke nødvendigvis fungerere for alle. De viktigste behandlingsformene for fibromyalgi er:

  • Trening ( tiltaket som har vist best effekt)
  • Samtaleterapi
  • Medisiner
  • Søvn
  • Avspenning

Medisiner mot fibromyalgi

Det finnes ingen medisiner mot fibromyalgi som virker for alle. Men en del vil kunne ha nytte av medisiner. Noen vil få smertelindring, bedre søvn og bedre emosjonsregulering. Blant de som brukes er:

Antidepressiva

  • Selektive serotonin reopptaks-hemmere (SSRI) og noradrenalin reopptaks-hemmere (SNRI). Vil ofte ta flere uker før de gir effekt.
  • Trisykliske antidepressiver kan hos noen gi gunstige effekter på smerter og søvn.
  • Serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere. Kan føre til høyere smertetoleranse hos noen.

Antiepileptika

  • Gabapentin og pregablin har lenge vært brukt ved nevropatiske smerter. En del pasienter vil få mindre smerter og en bedring av søvnproblemer og tretthet.

Opioider

  • Sterke smertestillende anbefales IKKE rutinemessig da det er avhengighetsskapende.
Referanser

Tidsskriftet – Fibromyalgi og medikamentell behandling
NEL
Uptodate

| Publisert

| Oppdatert