✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Mann som er sliten hele tiden

Sliten hele tiden

Slitenhet kan oppleves etter fysisk anstrengelse, men også etter smerte, nedstemthet, for lite søvn, angst, stress og kjedsomhet. Slitenhet kan også være tegn på sykdom.

| Oppdatert

Innledning

Å føle seg sliten hele tiden er et nokså vanlig symptom som mange har kjent på. Det er mange årsaker til slitenhet. Blant de vanligste selvrapporterte årsakene til tretthet så finner man familieproblemer, jobbrelaterte konflikter og psykiske problemer som angst og depresjon. Det er viktig å vite at slitenhet også kan forårsakes av fysiske sykdommer og medisinbruk.

Hvorfor er jeg sliten hele tiden?

En lang rekke forhold kan føre til at man blir trøtt og sliten hele tiden, eller i alle fall store deler av dagen. De vanligste årsakene er knyttet til livshendelser, psykiske plager og stress. Hos legen så vil hovedprioriteten være å finne ut om slitenheten kan skyldes en fysisk sykdom eller være problemer knyttet til livssituasjon.

Blant de vanligste årsakene til at man føler seg trøtt og sliten hele tiden:

 • Utbrenthet er blant de vanligste årsakene som kan føre til slitenhet. Dette kan for eksempel skyldes relasjonelle problemer, dårlig økonomi eller høyt arbeidspress
 • Psykiske lidelser som depresjon og angst. Angst og depresjon vil kunne redusere livskvaliteten, ta fra oss energi og gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Du kan lese om de ulike angstlidelsrene i vår oversikt.
 • Nedsatt fysisk form på grunn av lite mosjon
 • Belastende livshendelser som sykdom eller død blant familie eller venner
 • Infeksjonssykdom. For eksempel er kyssesyke (mononukleose) blant unge en hyppig årsak til slitenhet og utmattelse
 • Anemi (lav blodprosent)
 • Søvnapné-syndrom
 • Hormonelle sykdommer som diabetes og lavt stoffskifte (hypotyreose)
 • Organsvikt (svikt i ett eller flere organer)
 • Kreft
 • Revmatiske sykdom
 • Lungesykdom
 • Vitaminmangel
 • Kronisk utmattelsessyndrom (ME). Er definert som kronisk utmattelse med varighet mer enn 6 måneder der man opplever betydelig slitenhet og reduksjon i fysisk form og arbeidsevne. Det skal ikke være noen annen sykdom som kan forklare utmattelsen.

En rekke medisiner kan i noen tilfeller føre til at man mister energi «føler seg sliten hele tiden». Blant annet:

 • Antidepressiva
 • Sovemedisiner
 • Smertestillende medisiner

Behandling

Dersom du føler deg sliten hele tiden, så vil legen lete etter årsaken som ligger bak. Typisk vil stressmestring, mosjon og samtaleterapi være behandlingsalternativer ved vanskelige livssituasjoner og psykiske plager. Ved tretthet og slitenhet på grunn av underliggende sykdom eller medisinbruk vil man behandle sykdommen og eventuelt endre på medisinering. Ved kronisk utmattelsessyndrom (ME) så vil behandlingen gå ut på å regulere mosjonsnivået, samtaleterapi, og behandling av tilleggssykdommer.

| Publisert

| Oppdatert