✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Lungeemboli (blodpropp i lungene)

Lungeemboli skyldes en blodpropp som setter seg fast i blodårene i lungene. Tilstanden er alvorlig og krever umiddelbar behandling

| Oppdatert

Lungeemboli skylde ofte en blodpropp som løsner fra blodkar i beina eller i bekken og som blir med blodstrømmen og setter seg fast i blodårene i lungene.

Årsaker til lungeemboli

 • Genetiske defekter som forårsaker defekter i blodlevringen
 • Røyking
 • Overvekt
 • Kreft
 • Hormonbehandling
 • Nylig gjennomgått kirurgi
 • Langvarig sengeleie eller lange flyturer
 • Infeksjoner

Symptomer og kjennetegn

Symptomene ved lungeemboli kan variere etter som hvor i lungene blodproppen setter seg fast. De vanligste symptomene er:

 • Tungpustethet
 • Brystsmerter, ofte med stikkende smerter, som ofte forverres når man puster
 • Blodtrykksfall
 • Raskere puls
 • Noen kan få blodtilblandet hoste
 • Noen kan ha hatt symptomer på en blodpropp i foten forut for lungeembolien

Diagnostikk

Legen vil spørre spørsmål rundt symptomene du har og gjøre en klinisk undersøkelse der man undersøker puls, blodtrykk, temperatur, respirasjonsfrekvens (hvor fort du puster) og oksygenmetning i blodet. I tillegg vil blodprøven D-dimer spille en sentral rolle i diagnostikken. Ofte vil det også gjøres en CT-undersøkelse av lungene.

Behandling av lungeemboli

Behandlingen går ut på å gi blodfortynnende medisiner som Heparin. Dette er medisiner som både har som oppgave å forebygge blodpropp, men også å bryte ned blodpropper som allerede har blitt dannet.

Når burde man oppsøke lege?

Lungeemboli er en alvorlig og potensielt livstruende tilstand som skal behandles raskt. Oppsøk lege raskt eller ring 113 dersom:

 • Du har plutselig innsettende tungpust eller brystsmerter
 • Du har hoster blod

Møtet med legen

Når du som som pasient kommer inn på sykehuset vil du få informasjon av sykepleier eller lege om hva som skal skje videre. Det kan være en stressende situasjon å plutselig blir lagt inn på et sykehus. Pasienter eller pårørende som skal snakke med lege eller annet helsepersonell kan ha god nytte av disse tipsene:

 • Still spørsmål når du ikke skjønner. Av og til kan det være at legen forklarer ting på en vanskelig måte. Legen er der for å forklare ting til deg deg så du skjønner de. Vær ærlig og spør om legen kan forklare det på nytt dersom du ikke skjønner
 • Skriv ned dine spørsmål på et ark. Ofte kan man glemme å spørre alle spørsmålene man har. Skriv derfor ned alle spørsmål du måtte ha. Presenter dette for legen, så kan dere gå gjennom spørsmålene en etter en. Eksempler på spørsmål kan være:
  • Hvordan foregår operasjonen?
  • Hvor lenge må barnet være på sykehus?

Les også våre 12 tips til hvordan man forbereder seg til legetimen

| Publisert

| Oppdatert