Isotretinoin

Legemiddel brukt ved alvorlig akne (kviser)

| Oppdatert

Handelsnavn: Isotretinoin Orifarm
Virkestoff:
Isotretinoin
Reseptgruppe:
C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

 • Demper talgproduksjon
 • Minsker størrelsen på talgkjertlene
 • Betennelsesdempende effekt
 • De fleste vil oppleve at kvisene begynner å tørke ut i løpet av en måned, men for noen vil det da bli en midlertidig forverring av kvisene
 • Har ofte svært god effekt
 • Reparerer ikke arr som allerede har kommet

Enkle fakta

 • Ligner kjemisk på A-vitamin, og kalles derfor en A-vitamin analog
 • Legemiddelet blir best tatt opp sammen med fettrik mat
 • Gis vanligvis over minst 6 måneder
 • Isotretinoin er anbefalt som siste behandlingsalternativ mot alvorlig akne når andre legemidler er forsøkt. Dette er fordi legemiddelet har svært mange bivirkninger.
 • Kun hudleger eller andre leger med mye erfaring skal skrive ut legemiddelet
 • Alle fertile kvinner som bruker preparatet skal inngå i et program med grundig informasjon om sikker prevensjon og regelmessige kontroller og svangerskapstesting.

Bivirkninger

Isotretinoin kan gi svært mange forskjellige bivirkninger, men disse vil for de fleste være akseptable og forsvinner gradvis over noen uker når behandlingen avsluttes. Legemiddelet skal aldri brukes av gravide eller kvinner som planlegger å bli gravide i nær framtid.

Isotretinoin vil kunne skade fosteret dersom du tar dette under graviditet eller siste måneden tre månedene før du blir gravid.

Vanlige bivirkninger

 • De fleste vil oppleve at hud og lepper blir tørre
 • Lett stivhet og smerter i ledd og muskler
 • Tørre øyne
 • Tørre slimhinner i nese, kan føre til hyppigere neseblødning
 • Hodepine
 • Lettere å bli solbrent
 • Initial forverring med mer aggressiv akne

Sjeldne bivirkninger:

 • Leverpåvirkning og forandrede blodprøver fra fettstoffer
 • Fosterskade, dersom man tar preparatet under eller rett før graviditet
 • Magesmerter
 • I noen studier har pasienter med tidligere depresjon fått tilbakefall etter å ha startet med isotretinoin, andre studier har ikke vist noen sammenheng.

Hvem skal ikke bruke dette legemiddelet?

 • Gravide eller kvinner som forsøker å bli gravide i nær fremtid skal aldri bruke Isotretinoin da det kan føre til fosterskade
 • Skal ikke brukes av ammende kvinner, da legemiddelet kan gå over i morsmelken
 • Skal ikke brukes av pasienter med nedsatt leverfunksjon

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler