Kategori: Hud

  • Metotreksat

    Legemiddel brukt i behandling av enkelte kreft- og autoimmune sykdommer.I kreftbehandling brukes ofte høydosebehandling. Ved leddgikt, psoriasis eller andre autoimmune sykdommer gis lavdosebehandling

  • Isotretinoin

    Legemiddel brukt ved alvorlig akne (kviser)