Melatonin

Melatonin er et legemiddel brukt ved kortvarige søvnforstyrrelser og jetlag

Oksykodon

Legemiddel som brukes til behandling av sterke smerter

Atorvastatin

Legemiddel brukt for å motvirke hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og slag.

Tramadol

Legemiddel brukt ved moderate til sterke smerter.

Paracetamol

Legemiddel brukt for smertelindring og for å senke temperatur ved feber

Metotreksat

Legemiddel brukt i behandling av enkelte kreft- og autoimmune sykdommer.

I kreftbehandling brukes ofte høydosebehandling. Ved leddgikt, psoriasis eller andre autoimmune sykdommer gis lavdosebehandling

Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

Medisiner mot angst

Førstevalget for behandling av angstlidelser er samtaleterapi, men noen pasienter kan ha godt utbytte av å kombinere samtaler og medisiner. Medisiner kalt SSRI er førstevalget for medisinsk angstbehandling