Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

Medisiner mot angst

Førstevalget for behandling av angstlidelser er samtaleterapi, men noen pasienter kan ha godt utbytte av å kombinere samtaler og medisiner. Medisiner kalt SSRI er førstevalget for medisinsk angstbehandling

Tegretol

Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse

Metformin

Legemiddel brukt ved blant annet diabetes type 2

Levaxin

Legemiddel brukt ved lavt stoffskifte (hypotyreose)

Ibux

Smertestillende og betennelsesdempende legemiddel

Cordarone

Legemiddel ved hjerterytmeforstyrrelser

Cipralex

Legemiddel brukt ved depresjon og angsttilstander