Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Cipralex

Legemiddel brukt ved depresjon og angsttilstander

Kort info

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Salgsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopram

Cipralex er en type antidepressiva av typen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Cipralex brukes for å behandle depresjon, forskjellige angstlidelser og tvangslidelse (OCD).

Noen fakta

  • Cipralex er et reseptpliktig legemiddel
  • Det tar vanligvis 4-6 uker før preparatet begynner å virke
  • Dersom du og legen din blir enige om at du burde slutte med medisinene, så skal medisinen trappes ned gradvis for å unngå bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Bivirkninger er vanligst de første 1-2 ukene, og vil som regel avta i intensitet og frekvens etter hvert. 

Vanlige bivirkninger

  • Diaré 
  • Kvalme 
  • Endret søvnmønster 
  • Redusert sexlyst og manglende evne til å oppnå orgasme
  • Noen pasienter kan oppleve at angsten blir sterkere de første 1- 2 ukene man bruker medisinen.
  • Det er viktig med oppfølging av din lege eller psykolog i starten av behandlingsfasen, da noen får økt forekomst av selvmordstanker.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.