Bilde av barn med koanal atresi

Koanal atresi

Koanal atresi er en sjelden, medfødt tilstand der spedbarnet vil ha problemer med å puste gjennom nesen grunnet lukking av det ene eller begge neseborene bak mot svelget.

| Oppdatert

Hva er koanal atresi?

Koanal atresi er en sjelden, medfødt tilstand der barnet vil ha problemer med å puste gjennom nesen grunnet lukking av det ene eller begge neseborene bak mot svelget. Nyfødte barn er avhengige av å kunne puste gjennom nesen, og koanal atresi kan derfor være livstruende om begge nesebor er tette og det ikke oppdages. De fleste er kun tette på ene siden.

Over halvparten av barna med koanal atresi har en eller flere misdannelser, og hos noen av barna så er tilstanden relatert til det såkalte CHARGE-syndromet, som også blant annet vil kunne gi utslag i hjertesykdom, øredeformiteter, nedsatt vekst og underutviklet kjønnsorgan

Symptomer og tegn 

Dersom begge neseborene er tette vil tilstanden være åpenbar straks etter fødselen, da barnet har problemer med å puste. Hos barn med kun ett tett nesebor vil tilstanden ofte ikke oppdages før etter 1-2 år. Ofte vil barnet da ha rennende sekret/slim fra ene neseboret. Ikke uvanlig vil også spedbarnet har problemer med å amme, da respirasjon gjennom nesen er svært viktig for å klare å ta til seg næring gjennom munnen.

Undersøkelser og diagnostikk 

Sykehistorien vil være avgjørende. Ved mistanke om koanal atresi vil det utføres en (kameraundersøkelse gjennom nesen) nasal endoskopi og CT for å planlegge operasjon.

Behandling 

Dersom begge neseborene er tette, så vil barnet opereres innen få dager etter fødselen. Dersom kun det ene neseboret er tett, så vil operasjonen gjerne gjøres ved 5-6 års alder. Tilstanden har i seg selv god prognose.

Test deg selv i Quiz om koanal atresi

| Publisert

| Oppdatert