Brudd i kjeven

Om Brudd i kjeven (mandibula), er en av de vanligste bruddskadene i ansiktet. Kjeven kan brekke på flere forskjellige steder, og bruddet vil få navn etter hvor det oppstår. Årsaker til brudd i kjeven Ofte … Read more

Brukket nese

Vanligste årsaker til brukket nese er fallskader, vold og idrettsskader. Dersom tilstanden ikke behandles kan nesen få en feilstilling

Otosklerose

Otosklerose er en sykdom som fører til nedsatt hørsel grunnet nydannelse av ben i mellomøret. Ved mistanke om otosklerose vil du bli henvist til en øre-nese-hals-lege