Kategori: Hud

 • Stills sykdom

  Stills sykdom

  Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Noen personer har en forbigående episode med Stills sykdom, mens hos andre vil sykdommen kunne komme og gå. Sykdommen kan ubehandlet gjøre stor skade på ledd. Stills sykdom er blant de vanligste ikke-infeksiøse årsakene til feber med ukjent årsak. Stills sykdom som opptrer hos barn […]

 • Basalcellekarsinom – Hudkreft

  Basalcellekarsinom – Hudkreft

  Basalcellekarsinom er den vanligste typen hudkreft. Tilstanden har svært god prognose, men krever behandling for å ikke lage skade i vevet

 • Stevens-Johnson syndrom

  Hva er Stevens-Johnson syndrom? Stevens Johnson syndrom er en sjelden, men alvorlig tilstand som kan affisere hud, genitalia, øyne og slimhinner. Tilstanden er oftest forårsaket av legemidler, men kan i noen tilfeller også være forårsaket av en infeksjon. Dersom mer enn 30% av huden har sykdomsforandringer kalles tilstanden toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Symptomer Tilstanden begynner […]

 • Kviser (akne)

  Kviser (akne)

  Kviser er svært vanlig og noe de fleste må gjennom i ungdomsalderen. Hos noen så kan kviser bli et stort problem som går ut over selvtillit og selvfølelse. Tidlig og effektiv behandling er viktig for å forbedre livskvalitet og forebygge arrdannelse