✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Kategori: Hud

 • Stills sykdom

  Stills sykdom

  Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Tilstanden kan ubehandlet føre til store skader på ledd.

 • Basalcellekarsinom – Hudkreft

  Basalcellekarsinom – Hudkreft

  Basalcellekarsinom er den vanligste typen hudkreft. Tilstanden har svært god prognose, men krever behandling for å ikke lage skade i vevet

 • Stevens-Johnson syndrom

  Stevens Johnson syndrom er en sjelden, men alvorlig tilstand som kan affisere hud, genitalia, øyne og slimhinner. Tilstanden er ofte utløst av legemidler.

 • Kviser (akne)

  Kviser (akne)

  Kviser er svært vanlig og noe de fleste må gjennom i ungdomsalderen. Hos noen så kan kviser bli et stort problem som går ut over selvtillit og selvfølelse. Tidlig og effektiv behandling er viktig for å forbedre livskvalitet og forebygge arrdannelse