Stevens-Johnson syndrom

Stevens Johnson syndrom er en sjelden, men alvorlig tilstand som kan affisere hud, genitalia, øyne og slimhinner. Tilstanden er ofte utløst av legemidler.

| Oppdatert

Hva er Stevens-Johnson syndrom?

Stevens Johnson syndrom er en sjelden, men alvorlig tilstand som kan affisere hud, genitalia, øyne og slimhinner. Tilstanden er oftest forårsaket av legemidler, men kan i noen tilfeller også være forårsaket av en infeksjon.

Dersom mer enn 30% av huden har sykdomsforandringer kalles tilstanden toksisk epidermal nekrolyse (TEN).

Symptomer

Tilstanden begynner ofte med influensalignende symptomer (sykdomsfølelse, feber, hodepine, muskelsmerter, hoste), etterfulgt av et lilla, blemmefylt utslett. Huden i blemmene vil etter hvert ha en tendens til å falle av.

Slimhinnen i munnen, øyne, tarm eller genitalia kan også affiseres.

Diagnostikk

Stevens-Johnson syndrom skal bli diagnostisert av en hudlege. Diagnosen baseres blant annet på

  • Symptomer
  • Klinisk undersøkelse
  • Intervju med pasienten

For å bekrefte diagnosen, vil legen ofte ta en vevsprøve (biopsi) fra huden som er forandret.

Behandling

Tilstanden er alvorlig og krever umiddelbar innleggelse på sykehus. Uten behandling kan tilstanden være livstruende. Dersom tilstanden er blitt utløst av et legemiddel må bruken av dette umiddelbart avsluttes. Behandlingen kan variere fra person til person, men baseres blant annet på å gi væske, elektrolytter, smertestillende medisiner og eventuelt kortikosteroider og antibiotika

| Publisert

| Oppdatert