Bilde av utslett Stills sykdom

Stills sykdom

Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Noen personer har en forbigående episode med Stills sykdom, mens hos andre vil sykdommen kunne komme og gå. Sykdommen kan ubehandlet gjøre stor skade på ledd. Stills sykdom er blant de vanligste ikke-infeksiøse årsakene til feber med ukjent årsak. Stills sykdom som opptrer hos barn […]

| Oppdatert

Stills sykdom er en sjelden systemisk betennelsessykdom med ukjent årsak. Noen personer har en forbigående episode med Stills sykdom, mens hos andre vil sykdommen kunne komme og gå. Sykdommen kan ubehandlet gjøre stor skade på ledd.

Stills sykdom er blant de vanligste ikke-infeksiøse årsakene til feber med ukjent årsak. Stills sykdom som opptrer hos barn kalles også systemisk barneleddgikt eller systemisk JIA.


Symptomer og tegn

De fleste pasienter med Stills sykdom har flere av følgende symptomer:

  • Sår hals. Er ofte det første symptomet. Mange vil få forstørrede og ømme lymfeknuter i halsregionen
  • Feber. Ofte vil man ha svingende feber på over 39 grader, gjerne over flere uker
  • Ledd- og muskelsmerter. Særlig kne- og håndledd blir ofte rammet
  • Ikke-kløende utslett. Man vil ofte få et rødt-rosa utslett på overkropp, armer og bein. Utslettet kan komme og gå
  • Forstørret milt

Undersøkelser og utredning

Det finnes ingen enkeltundersøkelser for å bekrefte diagnosen, men bildeundersøkelser kan vise leddskade, og blodprøver kan vise tegn til betennelse i kroppen. Blodprøver vil også bli brukt til å utelukke andre sykdommer

Behandling 

Legen kan bruke et utvalg av medisiner for å behandle tilstanden. Typen medisin som blir brukt vil avhenge av alvorlighetsgraden, tidligere sykdommer, pasientens helsetilstand og om pasienten skulle få bivirkninger av medisinene. Blant de vanlige medisinene som brukes er:

  • Ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs). Betennelsesdempende medisiner som naproxen og ibuprofen kan hjelpe mot leddsmerter. Av og til kan man også forsøke sterkere typer betennelsesdempende medisiner
  • Steroider. De fleste som får Stills sykdom trenger behandling med steroider. Dette er medikamenter som reduserer betennelse, men som også gir økt risiko for beinskjørhet og minsker immunforsvarets motstand mot infeksjoner
  • Methotrexat. Er en immundempende medisin som ofte brukes i kombinasjon med og gjør at man kan redusere dosen med steroider

| Oppdatert

Populære artikler