CRB-65 (lungebetennelse)

Kalkulator for å bistå i vurderingen av alvorlighet av lungebetennelse. Brukes for å bistå i avgjørelse om sykehusinnleggelse.

  • Veletablert kalkulator
  • Unngå unødvendige innleggelser
  • Sikre at pasienter med alvorlig sykdom blir innlagt på sykehus

[CP_CALCULATED_FIELDS id=»12″]

0 poeng: Hjemmebehandling

1-2 poeng: Vurder sykehusinnleggelse

3-4 poeng: Umiddelbar sykehusinnleggelse