✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Lege som gjør bronkoskopi

Bronkoskopi

Bronkoskopi er en undersøkelse som gjøres for å undersøke de nedre luftveiene og lungene.

| Oppdatert

Bronkoskopi gjøres for å undersøke de nedre luftveiene og lungene. Undersøkelsen gjøres med en tynn fleksibel slange som føres gjennom nesen (eventuelt gjennom munnen) og ned i luftrør. Undersøkelsen blir gjort av en lungelege.

Hvorfor gjøres bronkoskopi?

De vanligste årsakene til å gjøre bronkoskopi er for å inspisere, og eventuelt ta vevsprøver eller bakterieprøver. Dette gjøres ofte dersom man mistenker:

  • Infeksjoner eller betennelse i lungene
  • Fremmedlegemer
  • Svulster
  • Slim

| Publisert

| Oppdatert