Centor-kriterier

  • 0–1 kriterier: Sannsynligheten for GAS-tonsillitt er lav, skal ikke tilbys testing og antibiotika.
  • 2–3 kriterier tilstede: Streptokokk A hurtigtest tas fra bakre svelgvegg og fra minst én tonsille der tonsillen er hissig rød. Antibiotika kan vurderes ved positiv test.
  • 4 kriterier tilstede: Sannsynlighet for GAS tonsillitt >50 % og man kan vurdere antibiotika uten ytterligere testing. 
Les også:
CHA₂DS₂-VASc