Skåringsverktøy for å kartlegge nevrologiske utfall ved mistanke om hjerneslag

1A Bevissthetsnivå
1B Orientering
1C Respons på kommando (lukke øyne + knyte hånd)
2 Blikkbevegelse (horisontal bevegelse til begge sider)
3 Synsfelt (bevege fingre/fingertelling i laterale synsfelt)
4 Ansikt (vise tenner, knipe igjen øynene, løfte øyenbryn )
5 Kraft i høyre armen (holde armen utstrakt 45 grader i 10 sekunder)
5 Kraft i venstre armen (holde armen utstrakt 45 grader i 10 sekunder)
6 Kraft i høyre benet (holde benet utstrakt 30grader i 5 sekunder)
6 Kraft i venstre benet (holde benet utstrakt 30grader i 5 sekunder)
7 Koordinasjon / ataxi (finger-nese-prøve / hæl-kne-prøve)
8 Hudfølelse (sensibilitet for stikk)
9 Språk /afasi (spontan tale, taleforståelse)
10 Tale / dysartri (spontan tale)
11 "Neglekt" (bilateral simultan stimulering av syn og hudsensibilitet)