Verktøy for å beskrive grad av bevissthetssvekkelse

Øyeåpning
Verbal respons
Motorisk respons