Tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse kjennetegnes av tilbakevendende, uønskede og ubehagelige tanker og følelser.

| Oppdatert

Hva er en tvangslidelse?

Tvangstanker er uønskede, gjentatte og uimotståelige tanker, følelser eller idéer som oftest oppleves som ubehagelige. På engelsk kalles dette en obsesssion. En tvangshandling er en sterk, uimotståelig impuls om å måtte gjennomføre en handling som ofte er irrasjonell eller mot sin egen vilje. Dette kalles på engelsk compulsion. Tvangslidelse forkortes OCD på engelsk (Obsessive Compulsive Disorder).

Tvangslidelser finnes i et stort spekter av alvorlighetsgrader fra normalfenomener som at man dobbeltsjekker at man skrudde av kaffetrakteren før man forlater huset, til mer lammende og invalidiserende tanker og handlinger der tvangen får alt fokus i livet. Det typiske er at tankekjøret og angstfølelsen roer seg midlertidig etter at man har utført tvangshandlingen.

Hvorfor får man en tvangslidelse?

Som ved mange psykiske lidelser så er det vanskelig å finne en konkret årsak til hvorfor noen utvikler OCD. Det er et som regel et komplekst samspill mellom genetikk, miljø og atferd. Barn og ungdom som er genetisk disponert, vil være mer utsatt ved utløsende belastning.

En tvangslidelse kan oppstå som en isolert lidelse, men det er også svært vanlig å se tvang som en tilleggslidelse ved siden av andre psykiske sykdommer. Tvang vil også være mer vanlig blant unge med kroppslige sykdommer, særlig nevrologiske. Av norske ungdommer så har ca. 10% opplevd tvangsfenomener av kort og ikke-invalidiserende karakter. Rundt 1% har en klinisk tvangslidelse. Det er svært sjelden at man får en tvangslidelse før man er 6-8 år, men vanlig debut er 10-14 års alder. Tvangslidelser oppstår like hyppig hos gutter og jenter.

Hvordan behandles tvang?

Tvangslidelser behandles med samtaleterapi og i noen tilfeller medisinering. Den mest effektive samtalebehandlingen kalles kognitiv atferdsterapi. Det er vanlig med samtaler og samtidig eksponeringsterapi der man øver seg på situasjonene som skaper tvangstanker, for deretter å prøve å unngå å la seg lede av tvangstankene til å utføre tvangshandlingen. Denne typen terapi kalles exposure response prevention (ERP) og gir svært gode resultater hos mange pasienter.

For å lese mer om tvangslidelse kan man lese med på norsk OCD-forening sine nettsider.

| Publisert

| Oppdatert