jente med tics

Tics og Tourettes

Tics er ufrivillige og gjentatte bevegelser eller plutselige utilsiktede vokale lyder. Tics er forholdsvis vanlig hos barn, særlig hos gutter.

| Oppdatert

Hva er tics?

Tics er ufrivillige og gjentatte bevegelser eller plutselige utilsiktede vokale lyder. For personen vil ticsene oppleves som uimotståelig og kan være vanskelig å undertrykke i lengre tid. 

Man skiller mellom enkle og komplekse tics. Enkle tics kan være motoriske, det vil si bevegelser gjort med kroppen, eller vokale, som vil si at en lager lyder. De enkle motoriske ticsene kan være grimaser, ansiktsbevegelser, kasting på hodet, skuldre eller grimaser. Vokale tics kan typisk være kremting, hostelyder eller snøfting.

Det er forholdsvis vanlig at barn har enkle motoriske tics, særlig blant gutter. De komplekse ticsene er mer sammensatt, med samtidig bruk av flere muskelgrupper eller at man repeterer flere ord. De motoriske ticsene kan arte seg for eksempel ved å slå seg selv eller hoppe rundt. De komplekse vokale ticsene kan arte seg ved at man sier sosialt uakseptable ord og kan repetere disse. Man kan også ha kombinasjoner av vokale og motoriske tics. Alvorlige tics / Tourettes syndrom forekommer hos ca 1% av barn og unge.

Hvorfor får man tics?

Det er ingen sikker årsak til at noen utvikler tics. Man vet at noen er mer genetisk disponert for å få tics, men med usikker arvegang. De som er genetisk disponert, vil være mer sårbare for å utvikle tics av ytre belastningsfaktorer. Stress kan være en slik faktor.


Hvordan behandles tics?

Milde tics hos barn og unge vil som regel gå over av seg selv, og trenger ingen behandling. Tics er vanligst hos barn og unge fra barne- og ungdomskolealder. De fleste vokser det av seg innen de når voksen alder. God informasjon til både barn og foreldre er viktig. Det finnes også teknikker som «Habit reversal training» som kan være aktuelle. Medikamentell behandling kan være aktuelt ved høy funksjonsnedsettelse. 

Du kan lese mer om Tics og Tourettes syndrom på Tourette-foreningen sine nettsider.

| Publisert

| Oppdatert