Tidlig oppvåkning

Mange sliter med at de våkner om natten. Tidlig oppvåkning over tid kan tære på både humør og energinivåene man har på dagen. Tidlig oppvåkning, urolig søvn og innsovningsvansker er søvnlidelser som kalles insomni. For at man skal kunne sette diagnosen insomni må man i tillegg til søvnvanskene ha problemer med å fungere godt på…

| Oppdatert

Mange sliter med at de våkner om natten. Tidlig oppvåkning over tid kan tære på både humør og energinivåene man har på dagen. Tidlig oppvåkning, urolig søvn og innsovningsvansker er søvnlidelser som kalles insomni. For at man skal kunne sette diagnosen insomni må man i tillegg til søvnvanskene ha problemer med å fungere godt på dagtid, som følge av mangel på nok god søvn.

Man skiller mellom insomni som opptrer uten annen kjent bakenforliggende årsak, og insomni som kommer på grunn av annen sykdom (komorbid insomni). Vanligste årsak til komorbid insomni er angst og depresjon. Men også hjertesykdommer, stoffskiftesykdommer og smertetilstander kan føre til insomni.

Behandling

Behandlingen for de forskjellige typene insomni vil være forskjellig. Ved behandlingen av oppvåkning på natt er det viktig å gjøre en kartlegging av hvor lenge problemet har vart og om det er bakenforliggende årsaker som for eksempel angst og depresjon. Dersom man har bakenforliggende sykdom er det anbefalt å behandle denne paralellt som man behandler insomnien.

Sovemedisiner kan benyttes ved kortvarige søvnvansker, men det er ikke anbefalt over lengre tid. Ved langvarig kronisk insomni anbefales kognitiv atferdsterapi, som har svært god effekt.

En enkel, men for mange svært effektiv metode for å behandle for tidlig oppvåkning er å eksponere seg for lys sent på kvelden. For å få best mulig effekt kan det være lurt å gå til innkjøp av en lysterapi-lampe. Lyseffekten, på lampen burde være mer enn 1000 lux. Man kan ha på lampen ca. en times tid før man skal sove. Man kan bruke den for eksempel samtidig som man ser på TV eller spiser kveldsmat. Man skal få lyset inn på øyet, men man skal ikke kikke direkte inn i lampen. Når man våkner burde man unngå sterkt lyst så godt det lar seg gjøre de første to timene etter oppvåkning.

| Publisert

| Oppdatert