✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

alkoholabstinens

Alkoholabstinens

Alkoholabstinens kan oppstå dersom man bråslutter med alkohol etter lengre tids inntak. Tilstanden kan i ytterste konsekvens være livstruende.

| Oppdatert

Om

Alkoholabstinenser kan oppstå dersom man raskt kutter ut alkohol etter langvarig høyt alkoholinntak.

Symptomer

Man kan dele inn alkoholabstinens etter alvorligheten av symptomene.

Mild: uro, angst, søvnløshet

Moderat: skjelving, svetting, hodepine, kvalme og rask puls

Alvorlig: sterk uro, hallusinasjoner, sterk skjelving, kraftig nedsatt allmenntilstand, kvalme og oppkast.

Komplisert: kalles også delirium tremens. Tilstanden vil vanligvis opptre omtrent 1-4 dager etter at man slutter å drikke. Tilstanden er livstruende og kan gi symptomer i form av kramper, hallusinasjoner, paranoid preg, overoppheting (hypertermi), svært høyt blodtrykk og rask hjerterytme.

Diagnostikk

For å kunne diagnostisere alkoholabstinenssymptomer så vil legen kartlette pasientens alkoholbruk. Dette kan gjøres både gjennom informasjon fra pasienten eller man kan ta blodprøver som viser alkoholnivå i blodet. Blodprøver vil kunne si noe om langtidskonsum av alkohol og alkoholnivået i blodet akkurat når blodprøven tas.

En mye brukt vurderingsskala for grad av abstinens kalles CIWA- score (Clinical Institute Withdrawal Assessment). Denne scoren, som er mye brukt på norske sykehus, baseres på symptomer som skjelvinger, svette, kvalme, angst, syns/ berørings- og hørselsinntrykk, hodepine og orienteringsgrad.

Behandling

Behandlingen av alkoholabstinenser vil være forskjellig etter hvor alvorlige abstinensene er. Ved lette abstinensreaksjoner trengs ingen legemiddelbehandling utover midler mot hodepine ect.

Ved alvorlig grad av abstinens skal pasienten behandles på sykehus. Det er viktig å korrigere væske- og saltbalansen hos pasienten. Ofte gis pasienten også beroligende medisiner kalt benzodiazepiner, for å redusere risiko for kramper og delirium tremens, som kan være livstruende.

Ved langvarig alkoholoverforbruk behandles også pasienten ofte med B1-vitamin (tiamin). Dette er fordi pasienter med langvarig alkoholoverforbruk ofte har lave B1-vitamin-nivåer, som kan føre til en svært alvorlig psykosetilstand kalt Wernickes encefalopati.

Referanser

Tidsskriftet – medikamentell behandling av alkoholabstinens

Legemiddelhåndboka – Alkohol abstinensreaksjoner

| Publisert

| Oppdatert