✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

bilde av pasient med rusavhengighet

Rusavhengighet

Et rusmiddel er et stoff med en biologisk virkning i sentralnervesystemet som gjør at man har tendens til å gjenta bruken på tross av negative konsekvenser.

| Oppdatert

Hva er rusavhengighet?

Med rusavhengighet menes det at man ikke klarer å avstå fra å bruke et rusmiddel til tross for at man selv ønsker det. Avhengighet følger ofte en stige-formet modell der førstegangs-eksperimentering leder over i sporadisk bruk som videre går over i regelmessig bruk og deretter avhengighet.

Man skiller mellom ulovlige og lovlige rusmidler. Et rusmiddel vil virke på sentralnervesystemet og kunne gi eufori, lykkefølelse, ofte kombinert med påvirket psykomotorisk funksjon. Et medikament som er laget for å være medisinsk nyttig, og som er godkjent av statens legemiddelverk, kan også misbrukes til rusformål. Narkotika defineres som de stoffene samfunnet prøver å forhindre at skal bli brukt som rusmidler. Et nytelsesmiddel som for eksempel tobakk og kaffe defineres som avhengighetsskapende midler som gir liten rusfølelse.

Hvorfor blir noen rusavhengige?

Rusavhengighet er en primær kronisk sykdom som virker inn på hjernens systemer for belønning og motivasjon. Som andre kroniske sykdommer så vil rusavhengighet variere med gode og dårligere perioder med forbedring og tilbakefall.

Menn har ca. dobbelt så stor risiko som damer for å utvikle avhengighet av rusmidler. Enslige eller skilte har ca. dobbelt så stor risiko som de som er gift eller lever i et parforhold. Av andre risikofaktorer så har oppvekst en viktig betydning for utvikling av rusavhengighet. Dårlige hjemmeforhold, redusert omsorg, familie med rus- eller psykiske lidelser er alle faktorer som vil øke risiko for å utvikle en rusproblematikk. Avhengighet er også knyttet til arv.

Les mer rusavhengighet på folkehelseinstituttet sine nettsider.

| Publisert

| Oppdatert