Post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan oppstå som reaksjon på traumatiserende erfaringer og alvorlige livsbelastninger.

| Oppdatert

Hva er post-traumatisk stresslidelse (PTSD)?

Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan oppstå som reaksjon på traumatiserende erfaringer og alvorlige livsbelastninger.

Hva er vanlige symptomer?

Symptomene på post-traumatisk stresslidelse er gjentakende og ubehagelige tilbakevendende minner, flashbacks eller drømmer der man «gjennomlever» opplevelsen på nytt. Videre kjennetegnes PTSD av intense negative opplevelser (psykologiske eller kroppslige) knyttet til det å bli påminnet det de har opplevd. Personer med PTSD vil derfor ofte forsøke å unngå situasjoner og mennesker som kan minne dem om traumet, eller å snakke om det som skjedde.

Et sentralt moment ved PTSD er økt aktivering i kroppen som ikke var til stede tidligere. Dette kan igjen forårsake vansker med konsentrasjon og søvn, sinneproblemer og indre uro.

Personen som er rammet, har ofte en redusert kapasitet eller manglende evne til å føle visse følelser. Et siste sentralt moment ved PTSD er økt aktivering i kroppen, som ikke var til stede tidligere. Dette kan igjen forårsake vansker med konsentrasjon og søvn, sinneproblemer og indre uro.

Hva kan forårsake post-traumatisk stresslidelse?

Det finnes ingen fasit på hva slags opplevelser som forårsaker PTSD. Mennesker er forskjellige og reagerer ulikt på forskjellige hendelser. Fellesnevneren er at de oppleves som svært skremmende, truende eller grufulle for personen det gjelder.  Eksempler på erfaringer som kan foranledige PTSD er krig, katastrofer, voldtekt, dødsfall i nær familie og overfall. De fleste mennesker vil reagere med intense stressreaksjoner på slike hendelser.

Hvordan utredes tilstanden?

PTSD diagnostiseres av lege eller psykolog etter et klinisk intervju. En forutsetning for at PTSD skal kunne diagnostiseres, er at symptomene har vart i minst én måned og må påvirke personens liv svært negativt. Ulikt andre psykiske lidelser stilles det et krav om at personen har vært vitne til, eller gjennomlevd en traumatisk erfaring.  En opplevelse av hjelpesløshet, overveldelse eller mangel på mestring under den traumatiske erfaringen øker sannsynligheten for å utvikle PTSD. PTSD er én av flere tilstander som kan oppstå i etterkant av traumatiske erfaringer; andre reaksjoner inkluderer for eksempel depresjon, andre angstlidelser inkludert dissosiative lidelser, rusmisbruk og i sjeldne tilfeller psykose. Ofte ser man at flere tilstander kan utvikles parallelt hos én person. Det er imidlertid kun et mindretall av de som gjennomlever alvorlige, potensielt traumatiserende opplevelser som utvikler PTSD. Det er anslått at omtrent én prosent av befolkningen til enhver tid lider av diagnosen.

Behandling: hvordan får jeg hjelp?

Målet med behandling for PTSD er å minske og helst fjerne symptomene som er beskrevet ovenfor. Det finnes flere spesialiserte psykoterapeutiske metoder som tar sikte på å behandle post-traumatiske stressymptomer, for eksempel traumefokusert kognitiv adferdsterapi og EMDR. Disse behandlingene utføres vanligvis av psykolog eller lege.

Felles for behandlingsformene er informasjon til pasienten om hva PTSD er (psykoedukasjon) og å «bringe mening» til symptomene pasienten strever med. Dernest er det sentralt at pasienten lærer seg verktøy for å regulere og stabilisere seg med følelsesregulerende teknikker som for eksempel grunning og pusteøvelser.

Eksponering for traumeminnene er ofte en viktig komponent i slik behandling, og dessuten å modifisere hvordan man tenker om seg selv, andre personer og de traumatiske hendelsene.

I noen tilfeller behandles PTSD også med medisiner. Andre anbefalte og potensielt helende aktiviteter når man lider av PTSD, er yoga, terapeutisk skriving, psykomotorisk fysioterapi, nevrofeedback, og å være i trygge menneskelige fellesskap og hobbyer som får deg til å slappe av (som å lære å spille et instrument, dyrking og hagestell, strikking, etc.).

Et viktig aspekt og mål i tilfriskningen av PTSD er at pasienten blir i stand til slappe av sammen med, kjenne nærhet og trygghet sammen med andre mennesker.

Skal jeg kontakte lege/psykolog?

Dersom du tror at du lider av PTSD så burde du kontakte profesjonell helsehjelp.

Les mer om post-traumatisk stresslidelse

Du kan lese mer på post-traumatisk stresslidelse landsforeningen for PTSD sine hjemmesider.

Mental helse har også en egen hjelpetelefon, en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Telefon: 116 123.

| Publisert

| Oppdatert