Bipolar lidelse

En tilstand også kjent som manisk depressiv lidelse. Bipolar lidelse er en sykdom med vekslende perioder med oppstemthet og depresjon.

| Oppdatert

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske lidelser som gir svingninger i stemningsleie. Pasienter med bipolar lidelse veksler mellom perioder med depresjon og perioder med oppstemthet. Hvor lenge fasene varer er forskjellig fra person til person. Man kan skille mellom to hovedtyper av bipolar lidelse: bipolar type 1 og bipolar type 2. Bipolar type 1 fører som regel til større funksjonssvikt.

Bipolar type 1 kjennetegnes ved at man veksler mellom depresjon og ekstrem oppstemthet (mani). Ved bipolar type 2 vil man oppleve depresjon og hypomani. Hypomani er en mildere form form mani.

Sannsynligheten for å få for bipolar type 1 i løpet av et liv er omtrent 1%, mens den er 1-2% for bipolar type 2. Årsaken til at noen utvikler bipolar lidelse er multifaktoriell. Det vil si at årsaken som regel er sammensatt. Forskningen tyder på at tilstanden er arvelig, men dette betyr ikke nødvendigvis at man får sykdommen selv om man er genetisk disponert. Miljøet som personen er oppvokst og lever i er også av viktig betydning.

Typiske symptomer ved bipolar lidelse

Depressiv periode

Den depressive perioden for både bipolar type 1 og 2 er ofte karakterisert av en eller flere symptomer som nedsatt stemningsleie og interesse, vektendringer, søvnproblemer, energimangel, skyldfølelse og konsentrasjonsproblemer. Personen får også ofte betydelige ubehag med funksjonssvikt i skole, arbeid, sosialt eller andre viktige områder. Den depressive episoden kommer ikke som del av en sorgreaksjon, eller annen underliggende sykdom.

Bipolar type 1

Mani-periodene er karakterisert av hyperaktivitet, rastløshet, hemningsløs impulsiv atferd og sterk taletrang. Det er også vanlig å ha storhetstanker, som kan bikke over i vrangforestillinger. Noen kan gå inn i psykoselignende tilstander. De maniske periodene varer i over en uke og vil gi en betydelig funksjonssvikt i arbeid, skole eller sosialt liv.

Bipolar type 2

Ved hypomani vil man i en avgrenset periode på minst 4 dager ha et løftet eller irritabelt stemningsleie som skiller seg klart fra «vanlig» nivå. Det typiske er at man føler seg mer pratsom, har flyktige tanker, økt sexlyst, tendens til å overvurdere seg selv, har en trang til innkjøp og investeringer, har et redusert søvnbehov og er lett distraherbar. Hypomanier fører til endring i sosial fungering.

Hva er behandlingen?

Det er god behandling for bipolar lidelse. Det er viktig at pasienten får god informasjon om sin sykdom. Behandlingen ved bipolar lidelse er avhengig av hvilken fase av sykdommen man er i. Som hovedprinsipp anbefales det en kombinasjon av medikamentell behandling og samtaleterapi. Stemningsstabililiserende legemidler er en samlebetegnelse på medisiner som skal forebygge depressive og maniske episoder, men de skal også dempe symptomene dersom man kommer inn i den depressive eller maniske perioden. Av samtaleterapi så er kognitiv atferdsterapi blant det mest brukte. Her fokuserer man på å endre tankemønstrene man har ved depresjon og maniske perioder.

Hva kan man gjøre selv ved bipolar lidelse?

Det er mye man kan gjøre selv. Det er viktig å kartlegge egne stemningssvingninger slik at man i samarbeid med en behandler kan man finne triggere og varselsymptomer som kan utløse enten depressive eller maniske perioder. Målet er at personen skal gjenkjenne symptomer og kunne sette inn tiltak for å unngå eller begrense symptomer ved en ny depressiv eller manisk episode. Det er også viktig å ha rutiner for å takle stress og problemer i hverdagen, og å ha en stabil struktur i hverdagen med god søvn, kosthold, døgnrytme og et fornuftig forhold til rusmidler

Andre relevante nettsider:

Støtte og råd til deg med bipolar lidelse (psykose-bipolar.no)

| Publisert

| Oppdatert