Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tympanometri

Hva er tympanometri?

En enkel undersøkelse som måler trommehinnens, og mellomørets funksjon. Undersøkelsen kan si noe om endret trykk i mellomøret.

Når brukes tympanometri?

Undersøkelsen er sentral i diagnostikken av mellomørebetennelse og annen sykdom i øret som kan føre til nedsatt hørsel. Tympanometri-undersøkelse blir også gjort ofte hos barn som undersøkes, da det er vanskelig å se trommehinnen ved otoskopi (visuell inspeksjon av øret)

Hvordan fungerer en tympanometer?

Tympanometeret er et håndholdt apparat som inneholder en liten luftpumpe, en lydkilde og en mikrofon. Pumpen varierer lufttrykket i øregangen, samtidig som det sendes ut en lyd. Lyden reflekteres i trommehinnen og fanges opp av mikrofonen. På denne måten bestemmer apparatet trykket i mellomøret. Dersom man har høyt trykk, kan dette f.eks tyde på at man har væske i mellomøret.

Innholdsfortegnelse

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.