Person som ikke hører grunnet sudden deafness

Sudden deafness

En fellesbetegnelse for en lang rekke tilstander med akutt innsettende hørselstap grunnet skade i enten det indre øret, hørselsnerven eller ledningsbanene inn til hjernen

| Oppdatert

En fellesbetegnelse for en lang rekke tilstander med akutt innsettende nevrogent hørselstap. Nevrogent hørselstap vil si skade i det indre øret, hørselsnerven eller ledningsbanene inn til hjernen. Tilstanden forekommer oftest på ett øre og rammer gjerne mennesker i alderen 40-55 år.

Hva er årsaken?

Ofte kan man ikke på vise en sikker utløsende årsak. Men ofte kan virusinfeksjoner, skade på blodkar eller autoimmune årsaker mistenkes, selv om man ofte ikke finner fasiten.

Symptomer og tegn

Ofte vil man i tillegg til hørselstapet ha øresus og svimmelhet. Symptomene kan være til stede i kort tid, eller de kan være langvarige


Diagnostikk 

Blant de viktigste undersøkelsene som gjøres er:

  • Otoskopi
  • Audiometri
  • Tympanometri
  • MR
  • Otonevrologisk- og elektrofysiologiske undersøkelser for testing av hørsel-og balansenerven

Behandling 

Alle pasienter med idiopatiske tilfeller tilbys prednisolon allerede før MR er tatt. Ellers behandles spesifikke årsaker, dersom disse kan påvises. 50% av pasienter har spontan remisjon, men prognosen forverres ved store eller bilaterale hørselstap. Tinnitus er ikke en prognostisk faktor.

| Publisert

| Oppdatert