Klump i halsen

Følelse av klump i halsen

Følelsen av å ha en klump i halsen er svært vanlig. Som regel er årsaken helt ufarlig, men en sjelden gang kan det dreie seg om alvorlig sykdom.

| Oppdatert

Hva er klump i halsen?

Å ha følelsen av å ha en klump i halsen, også kalt globus pharyngeus på legespråket, er et svært vanlig symptom. Opp mot halvparten av befolkningen oppgir å ha kjent på følelsen av å ha en klump i halsen i alle fall én gang i livet. Mange opplever det som om noe sitter fast I halsen, men de kan fortsatt spise og drikke.

Tilstanden er hyppigst hos pasienter i 50-60 årene, er like hyppig blant både menn og kvinner, men kvinner tar oftere kontakt med legen for problemet. 

Klumfølelsen i halsen vil gjerne kunne vare over lang tid, kan være vanskelig å behandle og vil ofte kunne komme tilbake. Som regel er tilstanden helt ufarlig, men en sjelden gang kan det skyldes alvorlig sykdom. Dersom du opplever at det er vanskelig å svelge, kan det peke i retning av en mer alvorlig underliggende tilstand.

Symptomer

Oppleves som en klumpfornemmelse i halsen i høyde med strupehodet. Mange beskriver det som at det er et fremmedlegeme i halsen, en innsnevring eller kvelende følelse. Plagene er ofte kraftigst utenom måtidene. Det er også typisk at symptomene kan komme og gå. Klumpen kan ikke kjennes fysisk fra utsiden, og det er ikke smerter ved svelging av mat. Mange opplever det også som at de har kombinert følelse av slim og en klump i halsen.

Det er ikke uvanlig at tilstanden er assosiert med kronisk hoste, heshet og harking.

Hyppige årsaker

Årsaken til at noen får en følelse av klump i halsen kan være forskjellig fra pasient til pasient. Ofte finner man ikke årsaken.

 • Sure oppstøt. Den hyppigste årsaken til klumpfølelse i halsen er sure oppstøt (refluks). Refluks av surt mageinnhold kan irritere og skape betennelse i spiserøret.  
 • Luftveisinfeksjon. Det er heller ikke uvanlig at plagene oppstår etter en luftveisinfeksjon der man har harket og hostet mye. Eksempler på dette kan være gjennomgåtte betennelser i mandler, bihuler eller bak i svelget
 • Angst og psykiske plager. Psykiske plager kan også spille en rolle. Det har vært en økning av pasienter som melder om stressende livssituasjoner i foranledning til at plagene oppsto. Opp mot 96% av pasienter med klumpfølelse i halsen rapporterer at de får forverring av sine symptomer under stress.

Sjeldne årsaker

Det finnes en rekke mer sjeldne årsaker som kan føre til klumfølelse i halsen. 

 • Sjeldne betennelsestilstander i hals/ spiserør
 • Sykdom i skjoldbruskkjertel
 • Forstørret tungerot (tungebasishypertrofi)
 • Kreft i bakre del av svelget

Utredning

Tilstanden vil først bli utredet av fastlege. Ofte vil symptomet gå over av seg selv uten at man gjøre noen behandling eller videre diagnostikk. Men dersom tilstanden ikke går over, bør det utredes videre hos spesialist. Du bør da få en henvisning til spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Dette er primært for å utelukke alvorlig sykdom. Øre-nese-hals legen vil stille deg en rekke spørsmål rundt dine plager og vil også gjøre en klinisk undersøkelse.

Hos noen vil det være riktig med nærmere utredning med blodprøver, røntgen, CT- eller MR-undersøkelse eller en undersøkelse av spiserøret. Omtrent 4% av konsultasjonene hos øre-nese-hals-legen skyldes pasienter som kommer med disse plagene.

Behandling

Behandlingen vil avhenge av hva man finner i undersøkelsene. Av og til finner man ingen årsak til plagene. Da kan det i noen tilfeller være mulig å forsøke behandling med en magesyredempende medisin.

Hva du selv kan gjøre

Forskerene vet ikke årsaken til at mange har følelsen av å ha en klump i halsen. Det er derfor ikke alltid mulig å si hvordan man skal forebygge plagene. På grunn av dette er det viktig å ta vare på halsen sin så godt man kan.

Følg disse rådene for å unngå nye episoder med følelse av å ha en klump i halsen:

 • Forsøke å unngå all unødig harking og kremting
 • Unngå sigarettrøyking og alkohol
 • Forsøk å kutte ut eller trappe ned på kaffen
 • Drikk rikelig med vann
 • Hvil stemmen når du er syk
 • Unngå syrerefluks. Mange personer som plages med følelsen av å ha en klump i halsen vil også være plaget med surt mageinnhold som kommer i retur opp i spiserøret. Man antar at syrerefluks kan forverre eller kanskje skape følelsen av å ha en klump i halsen. Det vil derfor være hensiktsmessig å forsøke å unngå syreproblmeatikk ved å:
  • Vente 3 timer fra du har spist til du legger deg
  • Unngå sterk eller fet mat
  • Prøv å gå ned i vekt dersom legen din anbefaler dette.

Når burde man gå til legen?

Gå til legen dersom du er usikker på hva årsaken kan være eller er redd. Det er særlig viktig å gå til legen dersom plagene er ledsaget av svelgvansker, dersom du har en kul på halsen, smerter, eller utstråling til en side på halsen eller mot øret, eller røyker.

| Publisert

| Oppdatert