Brudd i kjeven

Brudd i kjeven (mandibula), er en av de vanligste bruddskadene i ansiktet. Behandlingen av kjevebrudd gjøres nesten alltid kirurgisk.

| Oppdatert

Om

Brudd i kjeven (mandibula), er en av de vanligste bruddskadene i ansiktet. Kjeven kan brekke på flere forskjellige steder, og bruddet vil få navn etter hvor det oppstår.

Årsaker til brudd i kjeven

Ofte skade etter fall, vold eller sportsulykke

Klinikk 

Ved brudd i kjeven så kan

  • Gape- og tyggeevnen kan være nedsatt og gi smerter
  • Tannkjøtt og tenner være skadet
  • Man kan få underbitt eller annen feilstilling av over- og underkjeve
  • Redusert følelse i underleppen grunnet skade på nervus mentalis

Diagnostikk 

Legen vil ofte

  • Kjenne på hele kjevepartiet og ansiktsskjelettet ditt
  • Gjøre en undersøkelse av bittet ditt
  • Sjekke om du har normal følelse i ansikt og lepper
  • Den endelige diagnose stilles med en CT-undersøkelse

Det vil også være svært viktig for legen å utelukke andre typer skader. Generelt er ansiktsskader ofte en del av mer alvorlige skader, og ansiktskirurgi kommer i siste rekke, da dette sjelden er livstruende.

Behandling 

Behandlingen av kjevebrudd gjøres nesten alltid kirurgisk. Dette gjøres ved at kjeven blir dratt i riktig stilling og fiksert. Av og til får også pasienten antibiotikabehandling for å motvirke fremtidige infeksjoner i bruddområdet.

Enkelte kjevebrudd kan behandles uten kirurgi, men heller med bløt kost og forsiktig bruk av kjeven i 2-3 uker.

Dersom pasienten har flere brudd i kjeven, kan det føre til at kjeven får tilbakefall og ufrie luftveier. Isåfall må man ofte sikre luftveiene ved å intubere (legge et plastrør ned i luftveiene) eller anlegge en tracheotomi ( legge et plastrør gjennom et snitt i halsen)

| Publisert

| Oppdatert