✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

pacemaker

Pacemaker

Innledning En pacemaker er en liten datamaskin som opereres like under huden på brystet, og overvåker hjertets aktivitet. Dersom hjertet slutter å slå som det skal, vil pacemakeren levere et elektrisk stimuli til i hjertet. Forskjellige typer Det finnes mange typer pacemakere. Det vanligste er tokammerpacemakere, som koordinerer elektrisk aktivitet mellom forkammer og hjertekammer. Ettkammer-pacemakere…

| Oppdatert

Innledning

En pacemaker er en liten datamaskin som opereres like under huden på brystet, og overvåker hjertets aktivitet. Dersom hjertet slutter å slå som det skal, vil pacemakeren levere et elektrisk stimuli til i hjertet.

Forskjellige typer

Det finnes mange typer pacemakere. Det vanligste er tokammerpacemakere, som koordinerer elektrisk aktivitet mellom forkammer og hjertekammer.

 • Ettkammer-pacemakere består av en ledning som føres ned til høyre hjertekammer
 • Tokammer-pacemakere består av to ledninger: ett til høyre forkammer og ett til høyre hjertekammer
 • Biventrikulær (trekammer)-pacemakere har ledning til høyre forkammer, høyre hjertekammer og venstre hjertekammer 
 • Ledningsløse pacemakere føres inn i hjertet via en hylse og festes til hjerteveggen før hylsen fjernes. Kan ha en levetid på over 10 år

Når trenger man pacemaker?

Pacemaker kan være indisert ved

 • Langtkommen hjertesvikt
 • Langsom atrieflimmer
 • AV-blokk
 • Syk sinusknute
 • Andre tilstander som fører til besvimelse pga. sykdom i hjertet (kardial synkope)

Risiko

Komplikasjoner i forbindelse med pacemaker-innleggelse er sjelden, men i noen tilfeller kan det bli komplikasjoner som:

 • Infeksjon i området der pacemakeren har blitt satt inn
 • Blødning og hevelse der pacemakeren har blitt satt inn. Denne risikoen blir større hvis du tar blodfortynnende medisiner
 • Blodpropper kan dannes i området der pacemakeren blir satt inn
 • Skade på lungen (pneumothorax)
 • Skade på blodårer eller nerver der pacemakeren blir satt inn

Hvordan forbereder man seg?

Før du og din lege kommer frem til at du trenger pacemakerbehandling, så må man gjøre en rekke undersøkelser av ditt hjerte. Dette kan inkludere:

 • Elektrokardiogram (EKG), som er en rask og smertefri undersøkelse som måler den elektriske aktiviteten i hjertet ditt. Man plasserer elektroder på brystet, skuldre og hofter. Deretter kan man lese av på en datamaskin hva slags rytme og frekvens hjertet slår med
 • Holter monitoring. En Holter-monitor er et lite målingsapparat som måler din hjerteaktivitet. Man tar med seg Holter-monitoren hjem og bruker den i en eller to dager. Opptakene lagres og kan sees på av lege når du leverer apparatet fra deg. På denne måten kan man fange opp små avvik som oppstår plutselig eller se hvordan hjertet ditt fungerer om natten
 • Ekkokardiogram. Er en smertefri undersøkelse der man bruker ultralyd for å se på hjertets funksjon og størrelse.

| Publisert

| Oppdatert