Cushing-refleks

Cushing-refleks, også kjent som Cushing-respons kan  sees når det intrakraniele trykket blir for høy og det utvikles cerebral iskemi. Dette fører til at sympatikus aktiveres og man får arteriekonstriksjon slik at blodtrykket stiger, for å sikre perfusjon av hjernen. Det høye blodtrykket aktiverer baroreseptorer i carotis, som stimulerer vagus og gir bradykardi. Det økte trykket […]

| Oppdatert

Cushing-refleks, også kjent som Cushing-respons kan  sees når det intrakraniele trykket blir for høy og det utvikles cerebral iskemi. Dette fører til at sympatikus aktiveres og man får arteriekonstriksjon slik at blodtrykket stiger, for å sikre perfusjon av hjernen. Det høye blodtrykket aktiverer baroreseptorer i carotis, som stimulerer vagus og gir bradykardi. Det økte trykket kan presse på hjernestammen, som kan gi apné. Cushing-refleksen er altså en triade med hypertensjon, bradykardi og respirasjonsdepresjon.

Les også:
Paratyreoideahormon (PTH)

| Publisert

| Oppdatert

Populære artikler

Populære artikler