✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Cochleaimplantat

Et cochleaimplantat er et hjelpemiddel som kan gi døve og hørselshemmede mulighet til å oppfatte lyd. Cochleaimplantatet består av en mikrofon som sender lyd til en liten elektrode som er operert inn i sneglehuset (cochlea). Elektroden vil gi elektrisk stimulering til hørselsnerven som går til hjernen. Cochleaimplantatet forsøker å etterlikne hørselens naturlige system for gjenkjennelse…

| Oppdatert

Et cochleaimplantat er et hjelpemiddel som kan gi døve og hørselshemmede mulighet til å oppfatte lyd. Cochleaimplantatet består av en mikrofon som sender lyd til en liten elektrode som er operert inn i sneglehuset (cochlea). Elektroden vil gi elektrisk stimulering til hørselsnerven som går til hjernen.

Cochleaimplantatet forsøker å etterlikne hørselens naturlige system for gjenkjennelse av lyd. Teknologien har kommet langt, men vil gi et grovere og mer unøyaktig lydbilde enn ved normal hørsel.

| Publisert

| Oppdatert