✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Tympanometri

Hva er tympanometri? En enkel undersøkelse som måler trommehinnens, og mellomørets funksjon. Undersøkelsen kan si noe om endret trykk i mellomøret. Når brukes tympanometri? Undersøkelsen er sentral i diagnostikken av mellomørebetennelse og annen sykdom i øret som kan føre til nedsatt hørsel. Tympanometri-undersøkelse blir også gjort ofte hos barn som undersøkes, da det er vanskelig…

| Oppdatert

Hva er tympanometri?

En enkel undersøkelse som måler trommehinnens, og mellomørets funksjon. Undersøkelsen kan si noe om endret trykk i mellomøret.

Når brukes tympanometri?

Undersøkelsen er sentral i diagnostikken av mellomørebetennelse og annen sykdom i øret som kan føre til nedsatt hørsel. Tympanometri-undersøkelse blir også gjort ofte hos barn som undersøkes, da det er vanskelig å se trommehinnen ved otoskopi (visuell inspeksjon av øret)

Hvordan fungerer en tympanometer?

Tympanometeret er et håndholdt apparat som inneholder en liten luftpumpe, en lydkilde og en mikrofon. Pumpen varierer lufttrykket i øregangen, samtidig som det sendes ut en lyd. Lyden reflekteres i trommehinnen og fanges opp av mikrofonen. På denne måten bestemmer apparatet trykket i mellomøret. Dersom man har høyt trykk, kan dette f.eks tyde på at man har væske i mellomøret.

| Publisert

| Oppdatert