✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

rabdomyolyse

Rabdomyolyse

Rabdomyolyse er en tilstand der ødeleggelse av muskelceller fører til at muskelcelleinnholdet lekker ut i blodbanen og kan forårsake akutt nyreskade.

| Oppdatert

Rabdomyolyse er en tilstand der ødeleggelse av muskelceller fører til at muskelcelleinnholdet lekker ut i blodbanen og forårsaker akutt nyreskade. For å sette diagnosen måles muskelenzymet creatinkinase (CK) i blodet.

Årsaker

Vanligste årsaker er akutt overbelastning av muskelvev, infeksjoner eller bruk av medikamenter. Rabdomyolyse kan for eksempel opptre etter:

 • Hard trening
 • Klemskader
 • Store kirurgiske inngrep
 • Kramper
 • Alkoholisme
 • Muskelsykdommer
 • Bruk av kolesterolsenkende medisiner (statiner)
 • Elektrolyttforstyrrelser (forstyrrelser i saltbalansen)

Symptomer

Av og til vil ikke rabdomyolyse føre til noen symptomer i det hele tatt. Men det er vanlig med

 • Smerter og svakhet i aktuelle muskelgrupper
 • Redusert urinproduksjon
 • Cola-farget urin.

Diagnostikk

Muskelskaden fører til en kraftig økning av creatinkinase (CK) som kan måles i blodet.

Behandling

Rabdomyolyse krever rask sykehusinnleggelse. Den viktigste behandlingen er intensiv væsketilførsel intravenøst.

| Publisert

| Oppdatert