✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Nyresvikt

Nyresvikt

Nyresvikt er en tilstand hvor nyren ikke lenger fungerer som den skal. Vanlige symptomer er slitenhet, kvalme, kløe og vekttap

| Oppdatert

Innledning

Nyresvikt, eller nyreskade er en tilstand hvor nyren ikke lenger fungerer som den skal. Enten fordi nyrens funksjonen er nedsatt eller fullstendig opphørt.

Hva er nyrenes funksjon?

Nyrene har som oppgave å styre salt- vann og syre-basebalansen i kroppen. I tillegg fungerer nyrene som et filter som skiller ut toksiske stoffer fra blodet.

Årsaker til nyresvikt

Det kan være mange årsaker til at man utvikler nyresvikt. Man skiller mellom nyresvikt på grunn av:

  • Årsaker før nyren. Vil kunne for eksempel være nedsatt blodtilførsel til nyren, som igjen kan skyldes for lavt blodtrykk eller væskemangel.
  • Årsaker i nyren. Kan være en rekke forskjellige nyresykdommer som gjør at nyren ikke fungerer som den skal.
  • Årsaker etter nyren. Kan være for eksempel et avløpshinder som gjør at urinen ikke kan ledes ned til urinblæren, som ved nyrestein eller kreft.

Symptomer ved nyresvikt

Symptomene vil komme an på graden av nyresvikt. Vanlige symptomer kan være:

  • Slitenhet
  • Kvalme
  • Nedsatt matlyst
  • Vekttap
  • Kløe
  • Væskeopphopning i kroppen 

Ved langvarig nyresvikt kan man ofte også se et fall i røde blodlegemer, hjerte- og karsykdom og beinskjørhet.

Behandling av nyresvikt

Behandlingen vil avhenge av hva som er årsaken til nyresvikten. Ved forstyrrelser i væske- eller saltbalansen, kan man gi tilskudd av væske og salter, eller gi vanndrivende legemidler, som øker utskillelsen av væske og salter.

Enkelte nyresykdommer kan behandles med steroider. I enkelte tilfeller kan nyresvikten føre til at man må gå i dialyse, der blodet blir renset via et filter. Dette kan gjøres enten gjennom dialyse via bukhulen, der bukhinnen fungerer som et filter (peritonealdialyse) eller ved å føre blodet ut av kroppen og rense det med et filter før det sendes tilbake (hemodialyse).

| Publisert

| Oppdatert