✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

mann med nyrestein

Nyrestein

Nyrestein, også kalt urolithiasis, er harde klumper, laget av mineraler og salter som kan dannes inni nyrene. Steinene kan sette seg fast på forskjellige steder urinveiene, helt fra nyrene til blæren.

| Oppdatert

Hva er en nyrestein?

Nyrestein, også kalt urolithiasis, er harde klumper, laget av mineraler og salter som kan dannes inni nyrene.

Steinene kan sette seg fast på forskjellige steder urinveiene, helt fra nyrene til blæren. Når nyresteinen begynner å bevege seg forårsaker den ofte kraftige smerter. De fleste steiner vil passere av seg selv uten å føre til skade, men dersom nyresteinen blir stor nok vil den kunne kile seg fast. Da kan det oppstå infeksjon som i verste fall kan bli alvorlig – det kan da bli nødvendig med kirurgisk behandling.

Årsaker

Årsak til steindannelsen er vanligvis ukjent, men kjente risikofaktorer er:

 • Diett
 • høy BMI
 • Enkelte underliggende sykdommer (primær hyperparatyreoidisme og urinsyregikt)
 • Dehydrering
 • Langvarig stillesitting

Menn får oftere nyrestein enn kvinner, og dersom man har fått én stein er det mer sannsynlig at man får det igjen. Ofte vil nyresteinene dannes dersom urinen blir for konsentrert. Dette gjør at mineralene og saltene får muligheten til å krystallisere seg og danne klumper.

Symptomer og tegn

Symptomene er verst når steinene beveger seg. Steinene kan bevege seg inni nyren, eller de kan bevege seg nedover urinlederne, som fører urinen ned mot blæren.

 • Takvise, sterke smerter på siden av magen og ryggen. Ofte utstråling til lysken
 • Smerter ved vannlating
 • Rød eller brun, illeluktende urin
 • Hyppig vannlating der det ofte bare kommer små mengder
 • Bevegelsestrang
 • Feber eller frostrier kan tyde på infeksjon

Dersom en nyrestein setter seg fast i en av urinlederne, kan det føre til at urinen ikke klarer å passere. Etter hvert vil dettte kunne føre til «vann-nyre», også kalt hydronefrose. Dette er en utvidelse av nyrebekkenet på grunn av opphoping av urin som ikke klarer å passere ned til blæren.

Når skal jeg oppsøke lege?

Oppsøk lege dersom du har symptomer som står listet ovenfor. Kontakt lege umiddelbart dersom du skulle ha feber, frysning og smerter.

Utredning og undersøkelser

For å sette diagnosen kan legen gjøre en rekke undersøkelser

 • Urinstix
 • Blodprøver
 • CT av urinveiene
 • Ultralyd av urinveier
 • Urografi
 • MR

Behandling

Behandlingen ved nyrestein vil avhenge av hvor lenge pasienten har hatt smerter og etter alvorlighetsgraden. I enkelte tilfeller behandler man bare med smertestillende medisiner, og venter på at nyresteinen skal passere av seg selv, mens i andre tilfeller så trengs det mer omfattende behandling.

Dersom steinen er mindre enn 5mm stor, så vil 90% av steinene passere av seg selv. Dersom Steinen er større en 7mm, vil den sjelden passere og det er da ofte indikasjon for kirurgisk behandling, sjokkbølgebehandling (ESWL) eller knusning av stein med laser eller ultralyd.

Legen kan også forskrive medisiner som gjøre det mindre sannsynlig å få nye nyresteiner, dersom du har hatt nyrestein én gang.

| Publisert

| Oppdatert