✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

nyrearteriestenose

Nyrearteriestenose (Trang nyrepulsåre)

Nyrearteriestenose er en innsnevring av en eller flere blodkar som frakter blod til nyrene. Tilstanden gir ofte ikke symptomer før det har gått lang tid.

| Oppdatert

Innledning

Nyrearteriestenose er en innsnevring av en eller flere blodkar som frakter blod til nyrene. Slike forsnevringer gjør at det kommer mindre oksygenrikt blod til til nyrene. Nyrene er avhengig av tilstrekkelig blodrtilførsel for å kunne gjøre jobben sin, som er å fjerne avfallstoffer og overskuddsvæske fra kroppen.

I de fleste tilfeller, omtrent 90%, skyldes en nyrearteriestenose fett- og kolesterolplakk som ligger i blodkarveggen (aterosklerose). De resterende tilfellene skyldes såkalt fibromuskulær dysplasi, som er en unormal vekst av musklene i blodkarveggen, og som gjerne starter helt fra barnealder.

Innsnevringen i blodkaret som fører til nyren gjør at det kommer for lite blod til nyren, for å kompensere for dette øker blodtrykket i hele kroppen, noe som ikke er gunstig.

Symptomer og tegn

Ofte vil ikke nyrearteriestenose føre til noen symptomer før det har gått lang tid. Ofte oppdages tilstanden ved en tilfeldighet. Typiske kjennetegn er:

 • Blodtrykk som plutselig blir høyere uten kjent årsak
 • Høyt blodtrykk hos personer under 30 år

Når tilstanden har vart i lengre tid kan det føre til:

 • Høyt blodtrykk som ikke lar seg korrigere
 • Nyresvikt
 • En «svosje-lyd» over nyrearterien som kan høres med stetoskop
 • Overskudd av væske i kroppen
 • Forverring av hjertesvikt

Risikofaktorer

De fleste tilfeller av nyrearteriestenose skyldes oppsamling av aterosklerotiske plakk i blodkarene som fører til nyrene. Risikofaktorer for å utvikle slike plakk er :

 • Overvekt
 • Høy alder
 • Røyking
 • Høyt blodtrykk
 • Høyt blodkolesterol
 • Lite fysisk aktivitet
 • Familiehistorie med tidlig hjerte- og karsykdom

Utredning 

Gjøres primært med CT- eller MR-undersøkelse der man gir kontrast i blodåren. På denne måten kan man visualisere hvordan blodkarene ser ut og finne områder med innsnevring.

Behandling 

Nyrearteriestenose behandles oftest utelukkende medikamentelt med blodtrykks-senkende legemidler. Av og til kan man også gjøre en utblokking og stenting av blodåren, som vil si at man lager en utvidelse av det området på blodkaret som er trangt.

Referanser

Indremedisineren – Moderne diagnostikk og behandling av nyrearteriestenose

Mayo clinic – Renal artery stenosis

| Publisert

| Oppdatert