Urinprøver brukes ofte for å se etter blod i urinen ved mistanke om kreft i nyrebekken og urinleder

Kreft i nyrebekken og urinleder

Kreft i nyrebekken og urinleder er en relativt sjelden kreftform.

| Oppdatert

En sjelden kreftform. Det forekommer omtrent 80 nye tilfeller av nyrebekken- og urinlederkreft årlig i Norge.

Symptomer

Vanlige symptomer og funn er:

  • Blod i urinen
  • Takvise smerter i rygg og flanke med utstråling mot lyske
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Av og til kan det kjennes en oppfylning over nyren

Utredning av kreft i nyrebekkenet

Pasienten utredes ofte med:

  • CT-undersøkelse
  • Cystoskopi for å utelukke eventuell samtidig blærekreft
  • Urografi og retrograd pyelografi(røntgenundersøkelse av nyrer, nyrebekken og urinledere)
  • Ureterorenorafi der det tas vevsprøve (føres et tynt instrument inn gjennom urinrør, blære og opp i urinleder)

Behandling

Kreft i nyrebekkenet og i urinlederen krever oftest behandling der nyre, nyrebekken og urinleder fjernes.

Oppfølging og prognose

Postoperativt følges pasienten tett da det er stor fare for residiv. Prognosen ved kreft i nyrebekken og urinleder er dårligere enn ved blærekreft.

| Publisert

| Oppdatert