✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Måle blodtrykk ved fsgs

Fokal segmental glomerulosklerose (FSGS)

Fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) er en sjelden nyresykdom, som fører til arrvev i nyren

| Oppdatert

Innledning

Fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) er en sjelden nyresykdom, som fører til arrvev i glomeruli, den delen av nyren som filtrerer vekk avfallsstoffer fra blodet. Tilstanden kalles primær dersom den har ukjent årsak, og sekundær dersom den skyldes andre underliggende sykdommer/årsaker som for eksempel HIV, diabetes, systemisk lupus eller bruk av heroin.

Klinikk 

Pasienten utvikler ofte høyt blodtrykk, kan få skummende urin (proteiner i urinen) og opphopning av væske i kroppen.

Behandling 

Vanligvis forsøkes høye doser steroider, men dessverre vil ikke alle pasienter ha effekt av dette. Det kan også forsøkes med andre immundempende medisiner. Mange pasienter trenger nyretransplantasjon eller dialyse. Enkelte pasienter får også sykdommen tilbake etter at de har fått transplantert en ny nyre.

| Publisert

| Oppdatert