bilde av magic mushrooms

«Magic mushrooms» kan gi antidepressiv effekt

En nylig publisert studie viser at behandling med psilocybin kan føre til rask og langvarig antidepressiv effekt hos pasienter med moderat til alvorlig depresjon

| Oppdatert

Ny forskning viser at behandling med psilocybin, som finnes i blant annet «magic mushrooms», kan dempe depressive symptomer hos pasienter med moderat til alvorlig depresjon.

En nylig publisert studie i Journal of Psychopharmacology, viste at en gruppe voksne pasienter som gjennomgikk to behandlinger med psilocybin kombinert med samtaleterapi, fikk stor lindring av sine depressive symptomer. Studieperioden varte i ett år, og pasientene ble fulgt opp flere ganger underveis.

Alle pasientene i studien hadde hatt langvarig depresjon, og mange hadde tidligere forsøkt- eller var allerede i behandling med konvensjonelle antidepressive legemidler.

Etter den avsluttede studieperioden på ett år hadde 75% av deltagerene, som besto av 19 kvinner og 5 menn, fått kraftig lindring av sine depressive symptomer. Hos 58% prosent gikk depresjonen i remisjon.

Studien ble gjort av forskere fra Center for Psychedelic and Consciousness Research ved Johns Hopkins University School of Medicine. I en kommentar forteller en av forskerene i studien, Roland Griffiths, PhD, at Psilocybin ikke bare gir gode og raske resultater, men at effekten også er langvarig. Dette gjør at stoffet kan være svært godt egnet til å behandle depresjon. Men det trengs mer forskning for å finne ut om den antidepressive effekten varer lengre enn ett år.

Studien har foregått under kontrollerte omgivelser under oppsyn av erfarne terapauter. Det anbefales ikke å forsøke behandling med psilocybin på egen hånd advarte lege Natalie Gukasyan, som også har bidratt i studien.

| Publisert

| Oppdatert