✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Vestibularisnevritt

Vestibularisnevritt

Vestibularisnevritt skyldes en akutt betennelse av den åttende hjernenerven, og fører ofte til kraftig svimmelhet, kvalme og balanseproblemer

| Oppdatert

Innledning

Vestibularisnevritt skyldes en akutt betennelse i den åttende hjernenerven kalt nervus vestibularis. Nervus vestibularis kalles på norsk balansenerven. Skader på nerven kan føre til svimmelhet og balanseforstyrrelser. Årsaken til at noen utvikler vestibularisnevritt kan være virus som fører til midlertidige lammelser av nerven. Mange av dem som utvikler tilstanden har hatt en øvre luftveisinfeksjon i forkant. Det er heller ikke uvanlig at flere personer i samme miljø eller omgangskrets kan få tilstanden samtidig. 

Symptomer

Ofte kan tilstanden oppstå veldig akutt. Vanlige symptomer som kan oppstå er:

  • Svimmelhet som utvikler seg over en periode på timer. Svimmelheten varer gjerne noen timer, og vil som regel gå over i løpet av noen uker, men kan vedvare i flere måneder
  • Kvalme og oppkast
  • Balanseproblemer

Undersøkelser og diagnostikk

Dersom det mistenkes at pasienten har en vestibularisnevritt vil legen kunne gjøre en rekke undersøkelser. Ofte er det allmennleger som gjør første undersøkelse for deretter å henvise pasienten videre til enten øre-nese-hals-lege eller nevrolog for videre utredning. Før legen begynner å gjøre undersøkelser vil det være nyttig å få så mye relevant informasjon fra pasienten som mulig. Dette kan være hvor raskt symptomene oppsto, om pasienten har hatt lignende symptomer før, hvor lenge symptomene har vart og så videre.

Blant de vanlige undersøkelsene som gjøres er:

  • Nevrologisk undersøkelse
  • Hodeimpulstest (Undersøkelse der legen holder hodet ditt mellom hendene, og gjør raske bevegelser av hodet, mens man har blikket festet på et fast punkt)
  • Kalorisk prøve (varmer opp øregangen med enten kald eller varm luft eller væske)
  • MR-eller CT-undersøkelse av hodet kan være indisert for å se etter andre årsaker som kan føre til lignendene symptomer

Behandling

Behandling med kortison vil ofte forkorte forløpet, lindre symptomer og gi mindre sannsynlighet for langtidsskader. Ofte er det også aktuelt med kvalmestillende medisiner. Oppfølgning hos fysioterapeut eller balanseterapeut der man trener opp balansen kan være til svært god hjelp for enkelte.

Prognose

De fleste pasientene får normal funksjon i balanseorganet, men en del pasienter vil oppleve tilbakevendende svimmelhet og balanseproblemer over lengre tid.  

| Publisert

| Oppdatert