Somatosensory evoked potentials (SEP)

Hva er somatosensory evoked potentials (SEP)? SEP er en medisinsk undersøkelse der man registrerer hjernens respons på en elektrisk- eller berøringsstimulus. Undersøkelsen brukes til evaluering av hjernestammefunksjon hos komatøse pasienter, og i tillegg til utredning av demyeliniserende lidelser som gir forlenget sentral ledningstid. Hvordan gjøres undersøkelsen? Prosedyren gjøres ved at pekefingeren stimuleres med strøm eller…

| Oppdatert

Hva er somatosensory evoked potentials (SEP)?

SEP er en medisinsk undersøkelse der man registrerer hjernens respons på en elektrisk- eller berøringsstimulus. Undersøkelsen brukes til evaluering av hjernestammefunksjon hos komatøse pasienter, og i tillegg til utredning av demyeliniserende lidelser som gir forlenget sentral ledningstid.

Hvordan gjøres undersøkelsen?

Prosedyren gjøres ved at pekefingeren stimuleres med strøm eller berøring, før signaler registreres i plexus brachialis, nakken og primær sensorisk cortex. Under normale forhold gir dette tre potensialer som kommer litt etter hverandre.

Hva er indikasjoner for SEP?

SEP kan være aktuelt ved tilstander med mistenkt alvorlig hjerneskade, der EEG ikke er flatt. Dersom en kortikal respons mangler eller er invertert på SEP, vet man at pasienten har en så alvorlig skade at han ikke vil våkne opp igjen. Man kan dermed slå av respirator. Manglende kortikal respons på SEP er i likhet med et flatt EEG et dødskriterium.

| Publisert

| Oppdatert