✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Stiff Person Syndrom

Stiff person syndrom (SPS), på norsk autoimmunt stivhetssyndrom, er en svært sjelden sykdom som rammer muskler og nervesystemet.

| Oppdatert

Om

Stiff person syndrom (SPS), på norsk autoimmunt stivhetssyndrom, er en svært sjelden sykdom som rammer muskler og nervesystemet. Tilstanden fører til gradvis forverret muskelstivhet. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men skyldes antakeligvis autoimmunitet, som vil si at kroppen «angriper» seg selv.

Symptomer og kjennetegn

  • Ukontrollerte muskelspenninger, særlig i rygg- og magemuskler
  • Kroppen kan ofte bli mer og mer stiv
  • Kan få plutselige kramper ved fysisk aktivitet
  • Tilbakevendende smerter som kan bli kroniske
  • Feilstillinger i ryggen
  • Svært stram, hard og stiv muskulatur
  • Langsom progresjon over tid fører til gang- og bevegelsesvansker

Diagnostikk

  • Diagnosen bekreftes ved tilstedeværelse av klassiske symptomer og kjennetegn
  • Blodprøver, som i mange tilfeller kan vise tilstedeværelse av en viss type antistoffer (GAD65)

Behandling

Behandles med benzodiazepiner som diazepam og immundempende legemidler

| Publisert

| Oppdatert