Charles Bonnet syndrom

Charles Bonnet Syndrome (CBS) er en sjelden tilstand som kan opptre hos personer som har fått delvis eller fullstendig synstap. Tilstanden gir synshallusinasjoner

| Oppdatert

Hva er Charles Bonnet syndrom?

Charles Bonnet Syndrome (CBS) er en sjelden tilstand som kan opptre hos personer som har fått delvis eller fullstendig synstap. Tilstanden gir synshallusinasjoner (ser ting som ikke eksisterer på ordentlig)

Hva forårsaker Charles Bonnet syndrom?

Når synet fungerer som det skal så vil lys komme inn i øyet og bli fanget opp på retina (den lys-sensitive delen i bakre del av øyet). Retina omdanner lyset til signaler som blir sendt til hjernen, som gjør at vi kan se.

Enkelte øyesykdommer gjør at synet blir dårligere. Tilstander som makula-degenerasjon, glaukom og diabetes retinonpati gjør at synet svekkes og at den delen av hjernen som behandler synssignalene ikke får stimuli. Hjernen fyller da «tomrommet» med å produsere bilder fra tidligere synsinntrykk. Dette forårsaker de visuelle hallusinasjonenene ved Charles Bonnet syndrom.

Symptomer

Det vanligste symptomet er synshallusinasjoner. Det vanligste er at man får disse når man våkner. Hva man ser kan variere, men det kan ofte inkludere:

  • Levende dyr eller insekter
  • Landskap som fjell og vidder
  • Mennesker
  • Linjer og geometriske figurer

Hallusinasjonene kan være stillestående eller i bevegelse, kan ha forskjellige farger og vare fra sekunder til timer. Det er store individuelle forskjeller.

Hvordan blir sykdommen diagnostisert?

Det finnes ingen spesielle tester eller blodprøver for å avdekke sykdommen. Legen vil prøve å utelukke at det er andre årsaker til hallusinasjonene som for eksempel annen nevrologisk eller psykisk sykdom. Legen vil også kunne spørre om hvilke medisiner du eventuelt bruker, da noen medisiner kan gi bivirkninger som kan ligne sykdommen.

Behandling

Det finnes ingen behandling for å kurere Charles Bonnet syndrom, men det finnes teknikker som kan gjøre det lettere å leve med sykdommen. Dette kan inkludere:

  • Snakke om hallusinasjonene man har til andre. Ved å beskrive sine hallusinasjoner til andre vil man føle seg mindre isolert

  • Prøve å forandre på lyssettingen i rommet. Noen opplever at hallusinasjonene kommer mer sjeldent i enten svakt eller sterkt lys

  • Bruk øynene aktivt. Mange mener de kan stoppe hallusinasjonene i det de kommer ved å prøve å se vekk fra hallusinasjonen, stirre direkte på hallusinasjonen eller lukke øynene for så å åpne de igjen

  • Slapp av og unngå stress. Mange opplever at hallusinasjonene kommer hyppigere når stressnivået er høyt. Få nok søvn, få 30 minutter fysisk aktivitet hver dag eller bruk mindfulness

| Publisert

| Oppdatert