Rotatorcuff-ruptur

Rotarorcuff-rupturer er vanligst hos mennesker over 50 år, og forekomsten stiger med økende alder.

| Oppdatert

Hva er en rotatorcuff-ruptur?

Rotatorcuffen, også kalt rotatorkappen eller rotatormansjetten, består av fire muskler. Navnet på de fire musklene er subscapularis, supraspinatus, infraspinatus og teres minor. Funksjonen til rotatorcuffen er å heve og roterer armen og å stabilisere skulderleddet. En rotatorcuff-ruptur oppstår dersom en eller flere av muskelsenene har delvis eller fullstendig røket over. 

Rotarorcuff-rupturer er vanligst hos mennesker over 50 år, og forekomsten stiger med økende alder. Det er derfor viktig for eldre å undersøke skulderen hos lege dersom man har slått skulderen kraftig. 

Man kan få skader av rotatorcuffen ved for eksempel fall, eller ved overbelastninger, som for eksempel repetitiv bruk av armen over hodehøyde. 

Man skiller inn rotatorcuff-rupturer i traumatiske og kroniske/degenerative. Mens unge oftest rammes av traumatiske rupturer, har eldre gjerne akutte på kroniske skader, der muskelsenen ryker på grunn av langvarig degenerasjon. 

Symptomer 

  • Smerter ved bruk av arm. Særlig ved løft av armen ut fra siden

Diagnostikk

Legen vil spørre spørsmål rundt symptomene dine og gjøre en visuell inspeksjon av skulderen. MR eller ultralyd er de viktigste undersøkelsene for å bekrefte diagnosen. Det vil også ofte bli tatt et røntgenbilde av skulderen for å avkrefte skjelettskade. 

Behandling

Hvordan en rotatorcuff-ruptur skal behandles er en totalvurdering ut fra de opplysningene legen får om pasientens alder, sykdomshistorie og symptomer. Det er bred enighet om at traumatiske rupturer hos yngre bør opereres innen 3-4 måneder etter skaden. Ved delvise rupturer forsøkes oftest trening før det vurderes operasjon. 

Konservativ behandling er indisert hos eldre pasienter med skade betinget av degenerasjon, som har lite sym- ptomer. Dette bør gjøres med trening for å gjenvinne smertefri bevegelighet, og treningen bør vare i > 3 måneder.

Når burde man oppsøke lege?

Gå til legen dersom du

  • Har skuldersmerter som ikke går over
  • Har skadet eller slått skulderen og har smerter som ikke går over
  • Opplever at skulderen ikke er stabil

Møtet med legen

Før du møter opp for å snakke med lege eller annet helsepersonell kan ha god nytte av disse tipsene:

  • Still spørsmål når du ikke skjønner. Av og til kan det være at legen forklarer ting på en vanskelig måte. Legen er der for å forklare ting til deg deg så du skjønner de. Vær ærlig og spør om legen kan forklare det på nytt dersom du ikke skjønner
  • Skriv ned dine spørsmål på et ark. Ofte kan man glemme å spørre alle spørsmålene man har. Skriv derfor ned alle spørsmål du måtte ha. Presenter dette for legen, så kan dere gå gjennom spørsmålene en etter en.

| Publisert

| Oppdatert