Vondt i tommelen

Ved langvarige smerter i tommelen eller en tommelskade, er det ofte nødvendig å søke helsehjelp, ettersom tommelen er viktig for gripefunksjonen i hånden.

| Oppdatert

Innledning

Det kan være flere forskjellige årsaker til at man får vondt i tommelen.

Man kan få en akutt oppstått skade eller langsomt progredierende slitasje eller sykdom.

Tommelens anatomi

Tommelen er håndens første finger og er den viktigste fingeren for å klare å gripe rundt gjenstander. Tommelen består av to ledd. Det er litt definisjonsmessig om tommelen består av to eller tre rørknokler.

Håndens anatomi. Tommelen består av en distal falang, en proksimal falang og en metakarp. Mange strukturer i håndroten kan gi opphav til at du får vondt i tommelen.

Hva kan årsaken være til at du har vondt i tommelen?

Skader

 • Brudd i tommel. Gir typisk hovenhet, sterk smerter i tommelen og nedsatt bevegelse. I noen tilfeller kan tommelen også være feilstilt.
 • UCL-skade. Leddbåndsskade i tommelen skyldes ofte en akutt skade der tommelen hekter seg fast i skistav og medfører avrivning av et leddbånd i tommelen. Typisk vil pasienten ha smerter, hevelse og følelse av instabilitet over tommelens grunnledd. Pasienten vil også ha nedsatt kraft og problemer med å gripe ordentlig.
 • Forstuing av tommel. Forstuing av tommelen kan gi mange av de samme symptomene som ved et brudd. Det vil si hovenhet, sterke smerter og nedsatt bevegelse. Et røntgenbilde vil kunne gi svaret på om det foreligger brudd, eller om det bare er snakk om en forstuing.
 • Kuttskade av tommel. Kutt i tommelen vil, hvis de er dype nok, kunne skade nerver, sener og blodkar. Dette kan resultere i at man mangler bevegelsesevne, følelse eller kraft i tommelen. Ved dype kutt må legen ofte undersøke ned i såret om kuttet har skadet underliggende strukturer.
 • Fremmedlegeme i tommel. Som alle andre steder kan man få fremmedlegemer inn i tommelen. Dette vil for eksempel kunne være glasskår eller flis. Ofte vil fremmedlegeme gå ut av seg selv, men i noen tilfeller kan det være lurt å fjerne fremmedlegemet hos legen. Dette gjøres ofte i lokalbedøvelse. Det finnes flere teknikker for å fjerne fremmedlegeme, avhengig av hvor stort fremmedlegemet er og hvor dypt det sitter.
 • Volarplateskade. En volarplateskade er en skade i ligamentet som forbinder to fingerben. Tilstanden opptrer typisk ved overbøying av fingeren. Symptomer som kan oppstå er umiddelbare smerter, tap av bevegelse og opphovnet fingerledd.

Sykdom og slitasje

 • Leddgikt (rheumatoid artritt). Kronisk, inflammatorisk autoimmun leddsykdom som rammer ledd i hender og føtter. Starter ofte med akutte symptomer med symmetriske leddbetennelser i fingerledd. Ofte også allmennsymptomer som nedsatt matlyst, vekttap og slitenhet
 • Karpaltunnelsyndrom. Tilstanden gir typisk nummenhet og smerter i tommel, pekefinger og langfinger. Tilstanden er ofte verst om natten og morgenen.
 • Triggertommel. Skyldes knuter på sener i tommelen. Disse knutene fanges i seneskjeden (strømpe som ligger rundt senen). I de fleste tilfeller går dette over av seg selv, men i noen tilfeller kan operasjon med spalting av seneskjeden være indisert.
 • De Quervain’s Syndrom. er en inflammasjon i seneskjeden til m. abductor pollicis longus og m. extensor policis brevis, akkurat i den anatomiske snusdåsen. Tilstanden un- dersøkes med den såkalte Finkelsteins test, der tommelen fanges i en knyttet neve og håndleddet ulnardevieres for å sette senene på strekk.
 • Artrose. Er en degenerativ leddsykdom som kan ramme mange forskjellige ledd, blant annet tommelens grunnledd. Typiske symptomer er smerter som kommer snikende over lang tid, redusert bevegelighet og at smertene blir verre etter inaktivitet og bedres ved fysisk aktivitet

Diagnostikk

Dersom du har vondt i tommelen og man mistenker at det kan være snakk om en skade, slitasje eller sykdom i tommelen, vil legen gjøre en klinisk undersøkelse av tommelen. Dette innebærer:

 • Inspeksjon for å se etter feilstillinger eller åpenbare skader
 • Bevegelsesutslag og kraft i tommelen
 • Kjenne på tommelens strukturer
 • Undersøke om tommelen er stabil. Tommelen kan bli ustabil ved seneskader
 • Sjekke at nervene og blodkar til tommelen fungerer som de skal

Dersom det er snakk om en kutt- eller knusningsskade i tommelen, kan det være nødvendig å undersøke om nerver og muskelvener er intakte eller kan ha blitt skadet. Dette gjøres med lokalbedøvelse.

For å finne ut om det kan være snakk om brudd i tommelen vil man ofte ta et røntgenbilde. Dersom man fortsatt er i tvil om det foreligger skade etter røntgenbilde, går man ofte videre og tar et CT- eller MR-bilde.

Behandling

Ved akutt skade bør du alltid la fingeren være i ro og eventult kjøle ned med is for å minske hevelse.

Når du har vondt i tommelen og man har gjort en grundig undersøkelse vil man kunne tilpasse behandlingen ut i fra årsaken.

Mulige behandlingsalternativer er:

 • Kirurgisk behandling for å reparere sene-eller leddskade
 • Steroidinjeksjoner
 • Smertestillende medisiner
 • Fysioterapi
 • Gipsing
 • Skinnebehandling eller buddytaping

Når burde man oppsøke lege?

Gå til legen dersom du har vondt i tommelen og

 • Har symptomer som beskrevet ovenfor
 • Opplever at tommelen er ustabil
 • Har hatt et traume og har vondt i tommelen

Møtet med legen

Når du har vondt i tommelen, og du skal til legen, kan ha god nytte av disse tipsene:

 • Still spørsmål når du ikke skjønner. Av og til kan det være at legen forklarer ting på en vanskelig måte. Legen er der for å forklare ting til deg deg så du skjønner de. Vær ærlig og spør om legen kan forklare det på nytt dersom du ikke skjønner
 • Skriv ned dine spørsmål på et ark. Ofte kan man glemme å spørre alle spørsmålene man har. Skriv derfor ned alle spørsmål du måtte ha. Presenter dette for legen, så kan dere gå gjennom spørsmålene en etter en.

| Publisert

| Oppdatert