✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Leddbåndskade i tommelen

Leddbåndskade i tommelen (UCL-skade)

Leddbåndsskade i tommelen skyldes ofte en akutt skade der tommelen hekter seg fast i skistav og medfører avrivning av et leddbånd i tommelen

| Oppdatert

Innledning

Leddbåndet som skades kalles det ulnare kolatterale ligamentet. Dette forkortes på engelsk UCL, og tilstanden kalles derfor også en UCL-skade.

Leddbåndet kan rives av eller det kan oppstå en bruddskade der leddbåndet fester. Skaden oppstår oftest ved at tommelen blir rykket ut til siden, når tommelen hekter seg fast i en skistav. Tilstanden kalles derfor ofte Skier´s thumb.

Symptomer og tegn

Typisk vil pasienten ha smerter, hevelse og følelse av instabilitet over tommelens grunnledd. Pasienten vil også ha nedsatt kraft og problemer med å gripe ordentlig.

Diagnostikk

Det er ofte best å undersøke tommelen direkte etter skaden. Det vil gjøres en klinisk undersøkelse, der man forsøker å sette tommelen på strekk sideveis. Dersom leddbåndet ikke er der vil man kunne bøye tommelen til siden. Altså at tommelen er ustabil. Ofte gjøres dette med lokalbedøvelse. Det kan også tas et røntgenbilde av tommelen.

Behandling

Skaden behandles enten med gips eller med operasjon.

| Publisert

| Oppdatert