Fibromyalgi

Er et syndrom som er preget av utstrakte smerter i muskler og sener. Ofte vil smertene kunne være til stede i store deler av kroppen

| Oppdatert

Om

Fibromyalgi er en tilstand kjennetegnet av utbredte smerter. Tilstanden skal ha hatt en varighet på over tre måneder og det skal ikke være mulig å påvise annen underliggende sykdom som kan forklare symptomene.

Symptomer

Hva kan det være?

Fibromyalgi er en eksklusjonsdiagnose. Det vil si at legen forsøker å finne andre årsaker til plagene først. Dersom man ikke finner andre sykdommer som kan forklare plagene, så kan man stille diagnosen fibromyalgi. Blant sykdommene man ønsker å utelukke er:

  • Stoffskiftesykdom
  • Betennelsestilstander i ledd
  • Kreft
  • Uspesifikke ryggsmerter
  • Psykisk sykdom

Behandling

Trening er det tiltaket som har vist seg å ha best effekt ved fibromyalgi. Dersom man skulle ha andre tilleggssykdommer som for eksempel depresjon eller søvnproblemer så vil man behandle disse, da dette kan bedre fibromyalgi-symptomene. Tiltak for å redusere stress i hverdagen og øke mestring er også viktig.

| Publisert

| Oppdatert