Elektrokardiografi (EKG)

EKG er en forkortelse for elektrokardiografi, som er en undersøkelse av hjertets elektriske aktivitet. Dette er informasjon som kan brukes til å finne ut hvordan hjertet arbeider. EKG kan brukes for å diagnostisere en rekke hjertesykdommer. EKG er en enkel undersøkelse som ikke er smertefull eller vanskelig å utføre. Det kan derimot være vanskelig og…

| Oppdatert

EKG er en forkortelse for elektrokardiografi, som er en undersøkelse av hjertets elektriske aktivitet. Dette er informasjon som kan brukes til å finne ut hvordan hjertet arbeider. EKG kan brukes for å diagnostisere en rekke hjertesykdommer.

EKG er en enkel undersøkelse som ikke er smertefull eller vanskelig å utføre. Det kan derimot være vanskelig og kreve trening å tolke resultatene fra enkelte EKG-undersøkelser.

EKG-undersøkelse er særlig viktig hos pasienter med med mistenkt åreforkalkning i kransarteriene rundt hjertet, og ved rytmeforstyrrelser. Men undersøkelsen brukes også ved andre tilstander, for eksempel høyt blodtrykk, hjertesvikt og sykdom på hjerteklaffene.

| Publisert

| Oppdatert