Blod i urinen – Oversikt

Blod i urinen, også kalt hematuri, kan stamme fra hvor som helst i urinveiene. Det er tilstrekkelig at det er observert blod én gang, hematuri skal alltid utredes av lege

| Oppdatert

Innledning

Blod i urinen kalles også hematuri. Definisjonen på hematuri er tilstedeværelse av et forhøyet antall røde blodceller i urinen. Man skiller mellom synlig hematuri (makroskopisk) og ikke-synlig hematuri (mikroskopisk). Ikke-synlig blod i urinen kan kun påvises ved en urinanalyse og kan ikke sees med det blotte øye.

Hematuri er svært vanlig. Omtrent 10% av befolkningen har ikke-synlig hematuri uten symptomer og uten påvisbar årsak. Tilfeldig påvist ikke-synlig hematuri fører svært sjelden til funn av alvorlig sykdom, men skal utredes.

Det er tilstrekkelig at det er observert blod i urinen én gang. Da skal du oppsøke lege.

Øvre urinveier består av nyrer, nyrebekken og urinledere. Nedre urinveier består av blære og urinrøret.

Synlig hematuri viser seg som rød eller brun urin og kan inneholde koagler. Så lite som 1mL blod kan farge 1 L urin.Synlig blod i urinen er ofte et tegn på sykdom. Det er tilstrekkelig at det er observert blod én gang.

Dessverre kan det ta lang tid før pasienter oppsøker lege. Den viktigste årsaken til dette er at hematurien kan komme og gå. Dette gjør ofte at pasienten ikke tar symptomet på alvor. Dessverre kan dette gjøre at blære- og nyrekreft oppdages for sent. Rask utredning er avgjørende for prognosen.

Årsaker til blod i urinen hos voksne

Man skiller mellom øvre urinveier, som inkluderer nyrer, nyrebekken og urinledere, og nedre urinveier som består av blære og urinrør. Blod i urinen kan komme fra hele urinveiene. Årsaken til hematuri varierer med alder og kjønn. Av og til vil ikke ikke legen finne noen forklaring på hvorfor pasienten har hematuri. Dette gjelder spesielt dersom pasienten har ikke-synlig hematuri. Det viktigste for legen er å utelukke farlige tilstander.

De vanligste årsakene til blod i urinen hos voksne er:

 • Infeksjoner som urinveisinfeksjon og pyelonefritt er hyppige årsaker til synlig hematuri. Ofte er dette assosiert med symptomer som økt vannlatingsfrekvens, smerter ved vannlating, blæresmerter, nattlig vannlating og følelsen av å måtte skynde seg for å late vannet
 • Kreft i urinveiene kan ha hematuri som eneste symptom. Trenger ikke være smertefullt. Spesielt vanlig blant menn over 60 år. Blærekreft og annen kreft i urinveiene alltid utelukkes ved synlig hematuri
 • Prostatasykdom som benign prostatahyperplasi eller prostatakreft kan gi synlig hematuri
 • Fysisk anstrengelse som løping og sykling vil kunne gi hematuri
 • Blodfortynnende medisiner
 • Steinsykdom, traume og nyresykdom
 • Andre årsaker kan være blodsykdom, endometriose og annen gynekologisk sykdom, bruk av kateter, gjennomgått strålebehandling, enkelte medisiner, menstruasjon og matvarer som rødbeter og bjørnebær

Årsaker til blod i urinen hos barn

Barn med hematuri må utredes for å utelukke nyresykdom. Ofte finner man ikke årsaken til hematuri hos barn. Dette gjelder særlig dersom det er snakk om ikke-synlig hematuri.

Mulige årsaker til blod i urinen hos barn er:

 • Nyresykdom
 • Misdannelser i urinveiene
 • Godartede svulster i urinveien

Når bør man oppsøke lege?

Dersom man oppdager blod i urinen burde man alltid oppsøke lege.

Hva gjør legen?

Legen vil stille deg spørsmål som er viktig for å finne ut hvorfor du har blod i urinen. Dette kan være spørsmål som

 • Når hematurien er oppdaget
 • Om hematurien er konstant eller bare av og til
 • Om det er blodkoageler i urinen
 • Om det er smertefullt å late vannet
 • Om du har hatt nye sexualpartnere siste tiden
 • Om du har gjort noe kraftig fysisk aktivitet siste tiden
 • Din tidligere sykehistorie
 • Spørre rundt risikofaktorer som f. eks røyking
 • Om du står på blodfortynnende medisiner eller andre legemidler som kan forårsake hematuri
 • Kvinner vil kunne bli spurt om menstruasjon

Viktige undersøkelser som kan bli gjort er:

 • Urinstix er ofte den første undersøkelsen som blir gjort på legekontoret. Du tisser i en liten kopp. Ved hjelp av en strimmel som dyppes ned i urinen kan man avlese om det er blod i urinen.
 • Urinmikroskopi kan utføres for å bekrefte at det virkelig foreligger hematuri. Da legger man urinen under et mikroskop, og kan da se små røde blodceller.
 • Blodprøver gjøres for å prøve å finne årsaken til hematurien
 • Dyrkning av urin gjøres for å se etter baktereier
 • Henvisning til urolog. De aller fleste pasienter med synlig hematuri blir henvist til urolog. Ved mistanke om urotelcancer gjøre urologen en cystoskopi og eventuelt en urincytologi
 • Bildeundersøkelser. På sykehuset vil det ofte gjøres et CT-bilde av urinveiene.

| Publisert

| Oppdatert